Οι κομβικές αλλαγές για προσλήψεις στο Δημόσιο

Ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων, και κυρίως των συμβασιούχων, πάντοτε ήταν απροσδιόριστος και αποτελούσε μοχλό πιέσεων για όλες τις κυβερνήσεις. Πόσοι ακριβώς υπηρετούν σε περίπου 1.500 φορείς και 1.043 δήμους και κοινότητες; Ο αριθμός των μονίμων και των συμβασιούχων αορίστου χρόνου ανέρχεται σε 544.936 στον στενό δημόσιο τομέα και σε 735.294, αν συμπεριληφθούν τα σώματα ασφαλείας, στρατιωτικοί, κληρικοί, καθηγητές, και εργαζόμενοι στις ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΛΠ, Ελληνικά Πετρέλαια κ.α).

Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των συμβασιούχων, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2009 υπηρετούσαν στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση 19.406 με συμβάσεις έργου και 73.334 συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου. O εξορθολογισμός της κατανομής των υπαλλήλων και το ξεκαθάρισμα στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων αποτελεί βασική προτεραιότητα του υπουργού Εσωτερικών κ. Γιάννη Ραγκούση. Ποια είναι η εικόνα σήμερα;

Η πλειονότητα των υπαλλήλων είναι «στοιβαγμένοι» στην πρωτεύουσα και στις μεγάλες πόλεις Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Πάτρα, αποτελώντας έτσι τον κορμό ενός υδροκέφαλου, δυσκίνητου και αναποτελεσματικού κράτους. Ενας στους δύο (ποσοστό 53%) υπηρετεί στην Αθήνα, ενώ παρατηρείται ότι και το συντριπτικό ποσοστό των υπαλλήλων στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαιου, (89%) εργάζεται επίσης, στην πρωτεύουσα. Δυσεύρετοι είναι οι υπάλληλοι που διαθέτουν πτυχίο από Πανεπιστήμιο: μόλις τρεις στους δέκα στην κατηγορία των υπουργείων και ένας στους δέκα στην κατηγορία των ΝΠΔΔ.

Το δαιδαλώδες πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων στο Δημόσιο επιχειρείται να απλοποιηθεί σε πρώτο επίπεδο με αιχμή τη θεσμοθέτηση αυστηρών ορίων για χιλιάδες συμβασιούχους. και κατάργηση των συμβάσεων έργου σταδιακά μέχρι το τέλος του 2010. Ρόλο-κλειδί αναλαμβάνει το ΑΣΕΠ.

Aς δούμε ποιες είναι οι αλλαγές στη μοριοδότηση των υποψηφίων:

1. Τι ισχύει πλέον με την προσαύξηση κατά 50% της μοριοδότησης της εμπειρίας;

Διατηρείται η μοριοδότηση της εμπειρίας καταργείται όμως, η προσαύξησή της. Το ανώτατο όριο εμπειρίας περιορίζεται από τα δέκα σε πέντε χρόνια.

2. Iσχύει η διαδικασία της προφορικής συνέντευξης;

Oχι, καταργείται πλην ορισμένων ειδικών περιπτώσεων επιστημονικού προσωπικού.

3. Πώς μοριοδοτούνται οι υποψήφιοι με μεταπτυχιακoύς τίτλους;

Οι μονάδες μοριοδότησης παραμένουν ίδιες για μεταπτυχιακά και διδακτορικά ανεξαρτήτως συνάφειας του τίτλου με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Για τους διδακτορικούς τίτλους, που η μοριοδότηση ήταν 300 μόρια για τους συναφείς και 150 για τους μη συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο, γίνεται 400 μόρια ανεξαρτήτως συνάφειας.

4. Ποιος είναι ο συντελεστής του βαθμού του τίτλου σπουδών σε διαγωνισμό με σειρά προτεραιότητας;

Ο πολλαπλασιαστής αλλάζει από 100 σε 110.

5. Θα μοριοδοτούνται οι υποψήφιοι κατόχων πιστοποιητικού παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης ΟΑΕΔ;

Οχι, καταργείται πλέον η μοριοδότηση που ήταν 70 μόρια.

6. Ισχύει η αθροιστική μοριοδότηση δεύτερου μεταπτυχιακού;

Καταργείται και δεν θα υπάρχουν επιπλέον μόρια για τους κατόχους δύο μεταπτυχιακών.

7. Πώς πριμοδοτείται η εμπειρία των υποψηφίων;

Η εμπειρία 2,5 ετών θα πριμοδοτείται με 198 μόρια από 210 που ήταν, ενώ η εμπειρία 5 ετών με 408 μόρια από 420 που ήταν προηγουμένως.

8. Ισχύει ακόμα η κάλυψη του ποσοστού θέσεων κατά 35% χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο της εμπειρίας;

Πλέον το κριτήριο της εμπειρίας δεν λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη για το 50% των θέσεων που προκηρύσσονται.

9. Τι ισχύει για τα τεστ δεξιοτήτων;

Η ισχύς των αποτελεσμάτων τους επιμηκύνεται στα 10 έτη από τα τρία, ο συντελεστής βαρύτητας του βαθμού από δύο γίνεται τέσσερα και επίσης η συχνότητα διενέργειας από ένα έτος γίνεται δύο έτη.

10. Πώς μοριοδοτείται η ανεργία;

Οι μονάδες ανεργίας από 1.000 για τέσσερις μήνες γίνονται 200 και από 50 ανά μήνα για τους τέσσερις μήνες έως ένα έτος, γίνονται 75.

11. Τι αλλάζει στις συμβάσεις έργου;

Δεν θα επιτρέπεται η κατάρτιση συμβάσεων έργου για την κάλυψη διοικητικών αναγκών ή για ανάγκες γραμματειακής υποστήριξης, καθώς κι αν προβλέπονται οργανικές θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας με τις προτεινόμενες για κατάρτιση σύμβασης έργου. Επίσης, η βεβαίωση ότι οι συμβάσεις έργου δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη σχέση εργασίας θα χορηγείται από το ΑΣΕΠ και όχι από νομικούς συμβούλους ή δικηγόρους.


ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ


No Internet Connection