Να αντιμετωπιστούν οι ρύποι των πλοίων από Εθνικό Σχέδιο


Σήμα κινδύνου εκπέμπει η νομαρχία Πειραιά.

 

Να ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης θεματική ενότητα μέτρων για τα πλοία, ως πηγής ατμοσφαιρικής ρύπανσης ιδιαίτερα σε παραλιμένιες περιοχές και να συμπεριληφθούν στο δίκτυο μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης οι περιβαλλοντικά υποβαθμισμένες περιοχές της Νομαρχίας Πειραιά, ζητεί με επιστολή του προς τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, Γιώργο Σουφλιά, ο νομάρχης Πειραιά, Γιάννης Μίχας.

Στην επιστολή του ο νομάρχης Πειραιά επισημαίνει ότι στο Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης απουσιάζουν μέτρα για τα πλοία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον των παραλιμένιων περιοχών και προτείνει στον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ τη συμπλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης με μέτρα για πλοία σε σχέση και με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στους λιμένες.

Μέτρα που ενδεχομένως, εφόσον κριθεί σκόπιμο, να ενταχθούν τελικά στο πλαίσιο των εθνικών θέσεων στις εν εξελίξει διεθνείς διαπραγματεύσεις για τη θέσπιση μέτρων μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη ναυτιλία, εν όψει της διεθνούς συμφωνίας για τη μετά Κιότο εποχή στην Κοπεγχάγη, τον ερχόμενο Δεκέμβριο, επισημαίνει η Νομαρχία.

Η ΕΕΑ

Να σημειωθεί ότι η Ένωση Επιχειρήσεων Ακτοπλοΐας έχει ήδη ζητήσει, με σχετική της επιστολή προς τον ΟΛΠ, τη ρευματοδότηση των πλοίων από ξηρά για όσο διάστημα παραμένουν δεμένα στο λιμάνια του Πειραιά με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων από τα πλοία αλλά και τη συγκράτηση του κόστους καυσίμων.

Η μη λειτουργία των ηλεκτρομηχανών των πλοίων στο λιμάνι αλλά η ρευματοδότησή τους από την ξηρά και μάλιστα για μεγάλα χρονικά διαστήματα του εικοσιτετραώρου κρίνεται απολύτως αναγκαία για τον περαιτέρω περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Πειραιά, σύμφωνα με την ΕΕΑ.

Σταθμοί μέτρησης

Στην επιστολή του ο νομάρχης Πειραιά επανέρχεται και στο ζήτημα της απομάκρυνσης και μεταφοράς εκτός της γεωγραφικής περιφέρειας της Νομαρχίας Πειραιά του ενός εκ των δύο σταθμών μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που λειτουργούσε μέχρι πρότινος στον Πειραιά, καθώς ακόμη δεν έχουν δοθεί επαρκείς εξηγήσεις για ποιο λόγο προχώρησε σε αυτή την ενέργεια το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Όπως υπογραμμίζει ο νομάρχης Πειραιά, από όσα έχουν μέχρι σήμερα δημοσιοποιηθεί, τόσο στην πρόβλεψη του ΕΣΠΑ για την αναβάθμιση και επέκταση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, όσο και στη σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης σε καμία περιοχή της Νομαρχίας Πειραιά δεν προβλέπεται η εγκατάσταση νέου σταθμού μέτρησης ρύπων.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η Πειραϊκή Ανάπτυξη της Νομαρχίας Πειραιά και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο εκπονούν ερευνητικό πρόγραμμα για την εκτίμηση των επιπέδων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην παράκτια περιοχή του λιμένα Πειραιά, με στόχο την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προστασίας των εργαζόμενων και των πολιτών.

Το πρόγραμμα, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μετρήσεις των εσωτερικών και εξωτερικών συγκεντρώσεων διαφόρων δεικτών με σταθμικούς δειγματολήπτες και μετρητές συνεχούς καταγραφής, βρίσκεται σε εξέλιξη.


ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ


No Internet Connection