Ένα στα δύο συνεργεία αυτοκινήτων με φορολογικές παραβάσεις

 

To ένα στα δύο συνεργεία αυτοκινήτων και των δικύκλων, που ελέχθηκαν από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων του υπουργείου Οικονομικών είχαν διαπράξει φορολογικές παραβάσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων ελέγχθηκαν 217 επιχειρήσεις, κυρίως συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων. Σε 99 από αυτές τις επιχειρήσεις, διαπιστώθηκαν συνολικά 341 παραβάσεις (ποσοστό παραβατικότητας 45,6%). Συνηθέστερη παράβαση ήταν η μη καταχώρηση των οχημάτων στο πρόσθετο βιβλίο εισερχομένων. Ακολουθούν η μη έκδοση αποδείξεων, η μη απόδοση ΦΠΑ και η μη επίδειξη βιβλίων.

Σύμφωνα με την ΥΠΕΕ ιδιαίτερη έμφαση κατά τον έλεγχο δόθηκε στα εξής σημεία:

1. Στη σωστή τήρηση του πρόσθετου βιβλίου εισερχομένων οχημάτων.

2. Στην καταχώρηση των δαπανών μισθοδοσίας σε περίπτωση ύπαρξης προσωπικού.

3. Στην έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών.

4. Στην ύπαρξη τιμολογίων αγοράς ανταλλακτικών.

5. Στη νόμιμη προέλευση και γνησιότητα των ανταλλακτικών.


No Internet Connection