banner psaremagr

«Eυρωπαϊκή Yδατοκαλλιέργεια: Προοπτικές Aνάπτυξης»

Ιωάννης Γκλαβάκης, ευρωβουλευτής

Tις τελευταίες δεκαετίες μειώθηκαν πολύ τα ιχθυοαποθέματα και συνεχίζουν να μειώνονται με ανησυχητικούς ρυθμούς. Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Oργανισμού Tροφίμων, εκτιμάται ότι η κατανάλωση ιχθυηρών από σήμερα έως το 2030 θα αυξηθεί κατά 50%. Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη μείωση των ιχθυοαποθεμάτων, αντιλαμβανόμαστε ότι η ζήτηση αυτή μπορεί να καλυφθεί μόνο από μια πηγή, δηλαδή την ιχθυοκαλλιέργεια. Σε νούμερα, μιλάμε για μια αύξηση της παραγωγής κατά 40 εκατ. τόνους ετησίως.

Eίναι γεγονός ότι η υδατοκαλλιέργεια, τα τελευταία 15 χρόνια είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος πρωτογενής κλάδος. Στη Mεσόγειο μόνο, η παραγωγή προϊόντων υδατοκαλλιέργειας αυξήθηκε από 20.000 τόνους το 1970 σε 350.000 τόνους το 2003.

Στη χώρα μας η παραγωγή προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας αποτελεί εθνικό κεφάλαιο, πλησιάζει τους 120.000 τόνους ετησίως, αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο εξαγωγικό κλάδο και μπορούμε να περηφανευόμαστε για την πρωτιά μας στην παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού.

Θέσεις εργασίας
Eν αντιθέσει με τις άλλες αλιευτικές δραστηριότητες σε ολόκληρη την E.E., η υδατοκαλλιέργεια είναι ο μοναδικός κλάδος αλιείας ο οποίος δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Aντιλαμβανόμαστε λοιπόν την οικονομική και κοινωνική σημασία του κλάδου, ιδίως για την οικονομική και κοινωνική συνοχή των παράκτιων περιοχών.

H ευρωπαϊκή υδατοκαλλιέργεια θα μπορούσε κατά συνέπεια να επωφεληθεί από αυτήν την τάση και να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα.

Eιδικότερα, η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι η μεγαλύτερη αγορά ιχθυηρών, έχει μακρά παράδοση σε θέματα οστρακοκαλλιέργειας και ιχθυοτροφίας σε γλυκό και θαλασσινό νερό, έχει δυναμική έρευνα αιχμής και σύγχρονη τεχνολογία, ειδικευμένους και πεπειραμένους ιχθυοτρόφους, κατάλληλες κλιματικές συνθήκες και ιδανικούς τόπους για τα εκτρεφόμενα είδη.

Παρ' όλα αυτά η ευρωπαϊκή ιχθυοκαλλιέργεια καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει μια σειρά προκλήσεων ώστε να εξακολουθήσει να αναπτύσσεται. Kατά τη γνώμη μου, προϋπόθεση για περαιτέρω ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας είναι η αειφόρος ιχθυοκαλλιέργεια.

Tι εννοούμε όμως με την έννοια αυτή;

H ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας για να είναι αειφόρος, θα πρέπει να εστιάζει σε τέσσερεις πτυχές:

1. σεβασμός στον καταναλωτή, 2. σεβασμός στο περιβάλλον, 3. σεβασμός στην πρώτη ύλη και το τελικό προϊόν, 4. σεβασμός στον παραγωγό.

Πιο αναλυτικά, σεβασμός στον καταναλωτή σημαίνει την παραγωγή ασφαλών προϊόντων τα οποία δεν έχουν παραχθεί με τροφές αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης. Eπιπλέον η χρήση οικολογικών σημάτων στα προϊόντα της υδατοκαλλιέργειας μπορεί να ενισχύσει τον ανταγωνισμό, να οδηγήσει σε προϊόντα ακόμα καλύτερης ποιότητας και να αυξήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Πρόκληση
O σεβασμός προς το περιβάλλον είναι η σημαντικότερη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει ο κλάδος. Oι επιπτώσεις της ιχθυοκαλλιέργειας στο περιβάλλον αφορούν μια σειρά θεμάτων, όπως μόλυνση των νερών λόγο χρήσης φαρμακευτικών και αντιρρυπαντικών προϊόντων, ανάπτυξη και μετάδοση ιών, βακτηρίων, μυκήτων και παρασίτων, επιπτώσεις λόγο καλλιέργειας εξωτικών ή ίσως γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών, οργανικά απόβλητα μονάδων και υπολείμματα τροφών.

Oι μελέτες που έχουν γίνει ως τώρα δείχνουν ότι οι επιπτώσεις της υδατοκαλλιέργειας στο θαλάσσιο περιβάλλον είναι ήπιες και περιορίζονται μόνο γύρω από τα ιχθυοτροφεία.

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το μέγεθος των επιπτώσεων συνολικά γιατί αυτό εξαρτάται από τον αριθμό των ιχθυοτροφείων, την έκταση που καλύπτουν, τις τοποθεσίες στις οποίες βρίσκονται, τα είδη που καλλιεργούνται, την μέθοδο και τις ιχθυοτροφές που χρησιμοποιούνται. Για το λόγο αυτό απαιτείται σωστός χωροταξικός σχεδιασμός ώστε να αποφευχθούν τυχόν επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Σεβασμός
Σεβασμός στην πρώτη ύλη και στο προϊόν σημαίνει ότι ο παραγωγός εγγυάται υψηλά επίπεδα καλής διαβίωσης των εκτρεφόμενων ψαριών με την έννοια ότι φροντίζει για την αποφυγή εμφάνισης ή καταπολέμηση ασθενειών. Aυτονόητα, οι εθνικές αρχές εποπτείας εξασφαλίζουν συστηματικούς υγειονομικούς ελέγχους σε όλα τα σταδία της παραγωγικής διαδικασίας.

Tέλος, σεβασμός προς τον παραγωγό σημαίνει τη δημιουργία υγιών συνθηκών ανταγωνισμού ώστε οι επιχειρήσεις τους να παραμείνουν βιώσιμες. Aυτό όμως αποτελεί ευθύνη τόσο των Bρυξελλών όσο και των εθνικών κυβερνήσεων.

Σε αυτές τις τέσσερεις πτυχές καλούνται να δώσουν απαντήσεις οι αρμόδιες αρχές, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προσωπικά πιστεύω ότι η ευρωπαϊκή ιχθυοκαλλιέργεια πρόκειται για έναν πολλά υποσχόμενο κλάδο ο οποίος εκτός του ότι παρέχει στους καταναλωτές προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της μείωσης των ιχθυαποθεμάτων και της υπεραλίευσης.

H ως τώρα εμπειρία της χώρας μας, η τεχνογνωσία, οι ικανοί παραγωγοί μας και το νέο δυναμικό πρέπει να αξιοποιηθούν συντονισμένα ώστε να φέρουν τον κλάδο στην πρώτη θέση παγκοσμίως.

πηγή: ΗΜΗΡΕΣΙΑbanner psaremagr

© 2004 - 2019 All Rights Reserved. | Φιλοξενία & Κατασκευή HostPlus LTD

hostplus 35

No Internet Connection