Με κινητό... η μισή Γη!

Το 50% των κατοίκων του πλανήτη χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο, ενώ το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού έχει πρόσβαση στο Ίντερνετ.

Πάνω από το 50% των κατοίκων του πλανήτη χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο, ενώ το ένα τέταρτο του συνολικού πληθυσμού της Γης (6,7 δισεκατομμύρια) έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με έρευνα των Ηνωμένων Εθνών που δόθηκε στη δημοσιότητα.
Αναμφισβήτητα, η κινητή τηλεφωνία έχει επιφέρει ριζικές αλλαγές στην κοινωνία, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου η έλλειψη υποδομής τηλεπικοινωνιών θεωρείται τροχοπέδη για την οικονομική τους ανάπτυξη.
Η μεγαλύτερη έκρηξη στη διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας παρατηρείται στη «μαύρη ήπειρο» τα τελευταία χρόνια, με αύξηση από 2% στις αρχές του αιώνα σε 28% το 2008.
Στην Αφρική, η χρήση των κινητών τηλεφώνων έχει ξεπεράσει αυτή των σταθερών, ενώ τα κινητά, εκτός από επικοινωνία, χρησιμοποιούνται και για την πραγματοποίηση μικροπληρωμών.
Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η διάδοση της συγκεκριμένης τεχνολογίας έχει ανοίξει ένα «παράθυρο» στον αναπτυσσόμενο κόσμο, καθώς έχει οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση των επικοινωνιών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις αναπτυσσόμενες χώρες χρησιμοποιούνται τα δύο τρίτα των κινητών τηλεφώνων παγκοσμίως.
«Με τη διάδοση των υπηρεσιών και τεχνολογιών κινητής τηλεφωνίας έχουν γίνει άλματα σε επίπεδο επικοινωνίας σ' έναν κόσμο που ήταν μέχρι πρότινος ξεκομμένος», υπογραμμίζεται στην έρευνα του διεθνούς οργανισμού.
Θεαματική είναι η αύξηση και στη χρήση του διαδικτύου, καθώς ο αριθμός των ατόμων που έχει πρόσβαση στο Ίντερνετ διπλασιάστηκε πέρυσι στο 23% έναντι του 11% το 2002.
Η «ψαλίδα» μεταξύ πλούσιων και φτωχών εξακολουθεί να είναι μεγάλη στις διαδικτυακές υπηρεσίες, καθώς λιγότερο από το 5% των Αφρικανών είχαν πρόσβαση στο Ίντερνετ, την ώρα που στην Ασία δεν υπερέβαιναν το 15%, ενώ η διείσδυση του Διαδικτύου σε Ευρώπη και Αμερική ανερχόταν σε 43% και 44% αντίστοιχα.
Η μεγαλύτερη διείσδυση των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής παρατηρείται στη Σουηδία καθώς και στη Ν. Κορέα και τη Δανία.

πηγή: η σημερινή

<!-- az_adif(31,'aa83452b',272,58); -->&lt;a href='http://www1.sigmalive.com/adserver/www/delivery/ck.php?n=aa83452b&amp;amp;cb=78290915' target='_blank'&gt;&lt;img src='http://www1.sigmalive.com/adserver/www/delivery/avw.php?zoneid=31&amp;amp;cb=78290915&amp;amp;n=aa83452b' border='0' alt='' /&gt;&lt;/a&gt;No Internet Connection