Παραγάδι

Η τέχνη του παραγαδιού

Η τέχνη του παραγαδιού

Το μικρό πόνημά μου «Η τέχνη του παραγαδιού» δεν είναι ακριβώς ... βιβλίο. Στην πραγματικότητα είναι ένα κείμενο που γράφτηκε σταδιακά και σε διάστημα μεγαλύτερο των 20 ετών, υπό μορφή σημειώσεων - υπενθυμίσεων, αρχικά σε διάφορα χαρτιά σκορπισμένα εδώ κι εκεί και στη συνέχεια σε μορφή ψηφιακών αρχείων, όταν στη ζωή μου μπήκε η πληροφορική.

Από τότε που βγήκα στη σύνταξη και οΠαραγάδι

Το παραγάδι αποτελεί πολυάγκιστρο αλιευτικό εργαλείο.

Τούτο συνίσταται από μακρύ (παλαιότερα) βαμβακερό σήμερα πλαστικό νήμα (χοντρή πετονιά) μήκους και 1000 μέτρων επί του οποίου ανά αποστάσεις 2 – 3 μέτρων προσδένονται συνολικά 200 - 300 έτερα νήματα από ίδιο υλικό, "τα παράμαλα", που καταλήγουν σε ισάριθμα άγκιστρα. (αγκίστρια).No Internet Connection