Ερώτηση ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

11/03/2008 15:27 #1 από Αντώνης Δρόσος (drososan)
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ δημιουργήθηκε από Αντώνης Δρόσος (drososan)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ  ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΚΤΙΑ (με καλάμι και μηχανισμό στη θάλασσα)
22-23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008

Ο Ναυτικός Όμιλος Καρύστου διοργανώνει Διασυλλογικό Αγώνα Αθλητικής Αλιείας Επιφανείας, παράκτια με καλάμι και μηχανισμό στη θάλασσα. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την 22-23 Μαρτίου 2008 στην Κάρυστο, στη Δυτική παραλία Καρύστου.
Συμμετέχουν αθλητές οι οποίοι ανήκουν σε συλλόγους μέλη της ΕΟΥΔΑΤΚ. Οι αθλητές πρέπει να έχουν θεωρημένο το Αθλητικό τους Δελτίο από γιατρό για το έτος 2008. Επίσης μπορούν να λάβουν μέρος όσοι αγαπούν και ασχολούνται με το άθλημα με σκοπό τη διάδοση και εξέλιξή του.  Ο αγώνας είναι μόνο ατομικός. Κάθε σύλλογος εκπροσωπείται από έναν ή παραπάνω αθλητές και έναν αρχηγό . Ο αρχηγός δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και αθλητής (δεν ισχύει για την κατηγορία OPEN). Οι αθλητές που δεν ανήκουν σε συλλόγους θα αγωνιστούν σε ξεχωριστή κατηγορία open. Εξυπακούεται ότι  οι αθλητές των συλλόγων δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην κατηγορία OPEN και αντιστρόφως.
Ο αγώνας διεξάγεται βάση του κανονισμού της ΕΟΥΔΑΤΚ, τον οποίο πρέπει να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν πιστά όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές.
Δηλώσεις συμμετοχής θα παραλαμβάνονται εγγράφως στο Φαξ 2224026188 . 
Για περισσότερες πληροφορίες, κανονισμός, κλπ):
1- Θάλεια Νικητοπούλου–Πρόεδρος Ν.Ο.Κ. τηλ: 6937456494
2- Δημητρίου Κώστας – Έφορος Αλιείας τηλ 6977220524
• Αλυτάρχης του Αγώνα θα οριστεί από την ΕΟΥΔΑΤΚ.
• Η Επιτροπή του αγώνα που είναι υπεύθυνη για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την τήρηση του κανονισμού, είναι τριμελής και αποτελείται από τον Αλυτάρχη του αγώνα ,1 μέλος του διοργανωτή συλλόγου και 1 μέλος, μεταξύ των αρχηγών συλλόγων που συμμετέχουν. Και τα τρία μέλη της επιτροπής θα έχουν απαραιτήτως την επιμόρφωση κριτών της ΕΟΥΔΑΤΚ.
• Όλα τα αλιεύματα θα διατεθούν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα που θα καθορίσει στην άδεια τέλεσης αγώνα με απόφαση του ο κ. Νομάρχης Εύβοιας.
• Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται με την καταβολή παραβόλου  250€ από τον αρχηγό του συλλόγου (ή από τον αθλητή μόνο για τη κατηγορία OPEN) το οποίο εισπράττει ο διοργανωτής σύλλογος, για λογαριασμό της ΕΟΥΔΑΤΚ.  Σε περίπτωση που ο ενιστάμενος δικαιωθεί του επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό του παραβόλου άλλως αυτό εκπίπτει υπέρ της ΕΟΥΔΑΤΚ.
Χρόνος υποβολής ενστάσεων
o Για ότι αφορά την συμμετοχή των αθλητών στον αγώνα, η ένσταση υποβάλλεται προ της έναρξής του.
o Για ότι αφορά την τέλεση του αγώνα, έως και μισή ώρα μετά τη λήξη του.
o Για ότι αφορά το ζύγισμα και την έκδοση των αποτελεσμάτων, έως και μισή ώρα μετά τη λήξη του ζυγίσματος.
• Κατά τη συγκέντρωση των αθλητών το προηγούμενο βράδυ παραδίδονται στην Επιτροπή Αγώνα τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας για έλεγχο και πιστοποίηση. Επίσης θα γίνει και η κλήρωση των θέσεων των κριτών και εποπτών.
• Όλοι οι αθλητές πρέπει να φέρουν τον απαραίτητο βάση του κανονισμού εξοπλισμό τους, ο οποίος και είναι αποκλειστική ευθύνη ενός εκάστου. Επίσης πρέπει να φέρουν :
1. Πλαστικό κουβά αλιευμάτων
2. Οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να εξασφαλίσει την άνεση τους κατά τη  διάρκεια του αγώνα.
Το δόλωμα θα δοθεί από το διοργανωτή και συγκεκριμένα από τους κριτές, μόνο για τους αθλητές συλλόγων και θα είναι σε καλή ποιότητα και επαρκή ποσότητα ,ίση για όλους τους αθλητές. Οι συμμετέχοντες της κατηγορίας OPEN θα ενημερωθούν εγκαίρως για το δόλωμα που θα είναι της αποκλειστικής τους ευθύνης. Ο κάθε αθλητής θα αγωνιστεί σε πεδίο μήκους 15μ με ένα καλάμι με μηχανισμό.
• Η διάρκεια του αγώνα θα είναι 5,5 ώρες.
• Οι αθλητές των συλλόγων της δύναμης της ΕΟΥΔΑΤΚ θα πρέπει να φέρουν μόνο τα διακριτικά των συλλόγων τους.
• Η μη τήρηση του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ θα επιφέρει τον μηδενισμό του αθλητή
• Η συμμετοχή των αθλητών στον αγώνα δεν προϋποθέτει χρηματικό αντίτιμο.
• Όλοι οι συμμετέχοντες κατά τη συγκέντρωση των αθλητών πρέπει να καταβάλλουν υποχρεωτικά στον διοργανωτή σύλλογο το ποσό των 25€ που αφορά τα έξοδα του γεύματος των απονομών.
• Όλοι οι αθλητές πρέπει να γνωρίζουν ότι πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκεια του αγώνα θα γίνει έλεγχος των αλιευτικών τους εργαλείων τα οποία θα πρέπει να είναι όπως ορίζεται από τον κανονισμό.
• Στο πεδίο του αγώνα επιτρέπεται να παρευρίσκονται μόνο οι αθλητές , κριτές , επόπτες και τα μέλη της επιτροπής αγώνα. Οι αρχηγοί των ομάδων θα μπορούν να πλησιάσουν τους αθλητές τους για μικρό χρονικό διάστημα μετά από άδεια της Επιτροπής Αγώνα και συνοδεία μέλους της επιτροπής. Οι επισκέπτες κατά τη διάρκεια του αγώνα θα παρευρίσκονται μόνο στο χώρο ανάπτυξης γραμματειακής υποστήριξης και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να περάσουν στο πεδίο του αγώνα.
• Δημοσιογράφοι ή /και φωτογράφοι ή /και κινηματογραφιστές θα μπορούν να καλύψουν τον αγώνα μόνο μετά από άδεια της επιτροπής αγώνα και για μικρό χρονικό διάστημα πάντα συνοδεία μέλους της επιτροπής.
• Η ΕΟΥΔΑΤΚ και ο Ν.Ο.Κ. ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν βλάβες, ζημιές ή ατυχήματα που θα μπορούσαν να συμβούν κατά την διάρκεια του αγώνα, πριν ή μετά την λήξη του καθώς και κατά τις οποιεσδήποτε μετακινήσεις των αγωνιζομένων.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Κάθε γραμμάριο μετρήσιμου αλιεύματος ,ανεξαρτήτως είδους ,παίρνει έναν (1) βαθμό (άρθρο 67 Κανονισμού).
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Θα βραβευτούν με κύπελλα:
1. Οι τρεις πρώτοι αθλητές στο ατομικό
2. Οι τρεις πρώτοι αθλητές στο OPEN
Αναμνηστικά διπλώματα θα δοθούν σε όλους τους συμμετέχοντες.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Παρασκευή 14 Μαρτίου 2008:
20.00 Λήξη συμμετοχής στο φαξ 2224026188. Λόγω περιορισμένων θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις συμμετοχές.
Σάββατο 22 Μαρτίου 2008: 
19:00 Συγκέντρωση συμμετεχόντων στα Γραφεία του Ναυτικού Ομίλου Καρύστου ,Καφηρέως 73 διευκρινίσεις, τελευταίες οδηγίες, κλήρωση θέσεων κριτών και εποπτών.
Κυριακή 23 Μαρτίου 2008
06:00 Συγκέντρωση στο περίπτερο του Ομίλου ,στη τράπεζα του αγώνα ,κλήρωση θέσεων αθλητών. Παραλαβή των δολωμάτων από τους κριτές.
06:30 Οι αθλητές εγκαθίστανται στις θέσεις τους και προετοιμάζουν τον εξοπλισμό τους. Παραλαβή δολωμάτων και έλεγχος εξοπλισμού από τους κριτές .
07:30 Έναρξη αγώνα.
13:00 Λήξη αγώνα.
14:00 Ζύγισμα αλιευμάτων
15:30 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων, απονομές στο εστιατόριο όπου θα παρατεθεί γεύμα προς τους συμμετέχοντες.                  Η Πρόεδρος                                                                    Η Γραμματέας
          Νικητοπούλου Θάλεια                                                              Κιούκη Σοφία

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

11/03/2008 15:36 #2 από Αντώνης Δρόσος (drososan)
Απαντήθηκε από Αντώνης Δρόσος (drososan) στο θέμα ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Η προκήρυξη του αγώνα, ο κανονισμός και το δελτίο συμμετοχής  θα τα δείτε και στη ιστοσελίδα του Ν.Ο.Καρύστου που είναι www.nokarystou.gr

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Συντονιστές: Δημήτρηs ΚουζούπηsΠαπακωστας Δημητρης (tselikas)Γιαννης (STAY_ALIVE)Φώτης Σαρρηγεωργίου
Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.254 δευτερόλεπτα

© 2004 - 2019 All Rights Reserved. | Φιλοξενία & Κατασκευή HostPlus LTD

hostplus 35

No Internet Connection