Ερώτηση Τσουχτερά πρόστιμα σε ιχθυοτροφία

11/11/2008 20:37 #1 από ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ
Τσουχτερά πρόστιμα σε ιχθυοτροφία δημιουργήθηκε από ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ

06.11.2008  Φρένο στις παρανομίες Μονάδων Ιχθυοκαλλιέργειας από τη Νομαρχία Πειραιά � Με υψηλά πρόστιμα ύψους 245.000 �
 

Υψηλότατα πρόστιμα συνολικού ύψους 245.000 � επέβαλε η Νομαρχία Πειραιά σε 12 Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας, οι οποίες διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας τους.

Συγκεκριμένα, μετά από επιτόπιες αυτοψίες που πραγματοποίησαν κλιμάκια ελέγχου της Διεύθυνσης Αλιείας της Νομαρχίας Πειραιά και στις 19 συνολικά Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Νομαρχίας Πειραιά και συγκεκριμένα στη Σαλαμίνα, στα Μέθανα, στον Πόρο, στην Αίγινα, στην Ύδρα και στην ευρύτερη περιοχή της Τροιζηνίας, διαπιστώθηκε ότι οι 12 από αυτές είχαν προχωρήσει σε επέκταση της ωφέλιμης επιφάνειας εκτροφής των εγκαταστάσεών τους κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας τους, ενώ μία από τις παραπάνω Μονάδες λειτουργούσε χωρίς να διαθέτει σε ισχύ απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και άδεια λειτουργίας.

Τα ποσοστά επέκτασης των εγκαταστάσεων των 12 Μονάδων Ιχθυοκαλλιέργειας διαπιστώθηκε μάλιστα ότι ξεκινούσαν από το 25 % και έφταναν έως και το 283 %. Ενδεικτική δε είναι η περίπτωση Μονάδας που δραστηριοποιείται στον Πόρο, η οποία αν και είχε Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για λειτουργία σε έκταση 2.516 τ.μ. είχε επεκτείνει τις δραστηριότητές της στα 9.635 τ.μ.

Ειδικότερα επιβλήθηκαν τα παρακάτω πρόστιμα :

  1.

      50.000 � στην εταιρεία MARE NOSTRUM ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  ΠΟΡΟΥ Μ. ΕΠΕ (πρώην Ιωάννης Πουλάκης), που δραστηριοποιείται στον Πόρο, καθώς είχε προβεί στην επέκταση των εγκαταστάσεων της μονάδας της σε ποσοστό της τάξης του 283 %. Συγκεκριμένα κατά την επιτόπια αυτοψία ο χώρος έκτασης που κατελάμβανε υπολογίστηκε στα 9.635 τ.μ. αν και βάσει της ισχύουσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων και των αδειών λειτουργίας της έπρεπε να καταλαμβάνει χώρο έκτασης 2.516 τ.μ.
  2.

      50.000 � στην εταιρεία SEA FARM IONIAN A.E (Πρώην OCTAPUS Α.Ε), που δραστηριοποιείται στην Ύδρα, καθώς είχε προβεί στην επέκταση των εγκαταστάσεων της μονάδας της σε ποσοστό της τάξης του 254 %. Συγκεκριμένα κατά την επιτόπια αυτοψία ο χώρος έκτασης που κατελάμβανε υπολογίστηκε στα 6.128 τ.μ. αν και βάσει της ισχύουσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων και των αδειών λειτουργίας της έπρεπε να καταλαμβάνει χώρο έκτασης 1.732 τ.μ.
  3.

      40.000 � στην εταιρεία ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΒΕΑΕ, που δραστηριοποιείται στη Σαλαμίνα, καθώς είχε προβεί στην επέκταση των εγκαταστάσεων της μονάδας της σε ποσοστό της τάξης του 199 %. Συγκεκριμένα κατά την επιτόπια αυτοψία ο χώρος έκτασης που κατελάμβανε υπολογίστηκε στα 5.515 τ.μ. αν και βάσει της ισχύουσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων και των αδειών λειτουργίας της έπρεπε να καταλαμβάνει χώρο έκτασης 1.842 τ.μ.
  4.

      40.000 � στην εταιρεία  ΚΑΛΛΟΝΗ Α.Ε (Πρώην ΚΑΛΛΟΝΗ ΕΠΕ), που δραστηριοποιείται στα Μέθανα, καθώς είχε προβεί στην επέκταση των εγκαταστάσεων της μονάδας της σε ποσοστό της τάξης του 167 %. Συγκεκριμένα κατά την επιτόπια αυτοψία ο χώρος έκτασης που κατελάμβανε υπολογίστηκε στα 6.725 τ.μ. αν και βάσει της ισχύουσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων και των αδειών λειτουργίας της έπρεπε να καταλαμβάνει χώρο έκτασης 2.523 τ.μ.
  5.

      15.000 � στην εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΟΥ ΑΕ (Πρώην ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΟΥ ΕΠΕ), που δραστηριοποιείται στον Πόρο, καθώς είχε προβεί στην επέκταση των εγκαταστάσεων της μονάδας της σε ποσοστό της τάξης του 73 %. Συγκεκριμένα κατά την επιτόπια αυτοψία ο χώρος έκτασης που κατελάμβανε υπολογίστηκε στα 8.557 τ.μ. αν και βάσει της ισχύουσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων και των αδειών λειτουργίας της έπρεπε να καταλαμβάνει χώρο έκτασης 4.938 τ.μ.
  6.

      10.000 � στον «Σταύρου Σταμάτιο», που δραστηριοποιείται στα Μέθανα, καθώς διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας χωρίς να διαθέτει σε ισχύ την απαιτούμενη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων και άδειας λειτουργίας. Εκτός αυτού είχε προβεί στην επέκταση των εγκαταστάσεων της μονάδας του σε ποσοστό της τάξης του 85 %. Συγκεκριμένα κατά την επιτόπια αυτοψία ο χώρος έκτασης που κατελάμβανε υπολογίστηκε στα 1.872 τ.μ. αν και βάσει της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων και των αδειών λειτουργίας της, που είχαν βέβαια λήξει, έπρεπε να καταλαμβάνει χώρο έκτασης 1.014 τ.μ.
  7.

      10.000 � στην εταιρεία ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ Α.Ε (Πρώην ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΕ), που δραστηριοποιείται στη Σαλαμίνα, καθώς είχε προβεί στην επέκταση των εγκαταστάσεων της μονάδας της σε ποσοστό της τάξης του 59 %. Συγκεκριμένα κατά την επιτόπια αυτοψία ο χώρος έκτασης που κατελάμβανε υπολογίστηκε στα 8.627 τ.μ. αν και βάσει της ισχύουσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων και των αδειών λειτουργίας της έπρεπε να καταλαμβάνει χώρο έκτασης 5.412 τ.μ.
  8.

      10.000 � στην εταιρεία ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ, που δραστηριοποιείται στα Διαπόρια Νησιά Αίγινας, καθώς είχε προβεί στην επέκταση των εγκαταστάσεων της μονάδας της σε ποσοστό της τάξης του 49 %. Συγκεκριμένα κατά την επιτόπια αυτοψία ο χώρος έκτασης που κατελάμβανε υπολογίστηκε στα 3.521 τ.μ. αν και βάσει της ισχύουσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων και των αδειών λειτουργίας της έπρεπε να καταλαμβάνει χώρο έκτασης 2.358 τ.μ.
  9.

      5.000 � στην εταιρεία «SEA FARM IONIAN Α.Ε» (Πρώην ΑΦΟΙ ΠΑΥΛΑΚΗ Ο.Ε), που δραστηριοποιείται στην Τροιζηνία, καθώς είχε προβεί στην επέκταση των εγκαταστάσεων της μονάδας της σε ποσοστό της τάξης του 29 %. Συγκεκριμένα κατά την επιτόπια αυτοψία ο χώρος έκτασης που κατελάμβανε υπολογίστηκε στα 2.612 τ.μ. αν και βάσει της ισχύουσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων και των αδειών λειτουργίας της έπρεπε να καταλαμβάνει χώρο έκτασης 2.024 τ.μ.
  10.

      5.000 � στην εταιρεία «ΖΕΡΒΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», που δραστηριοποιείται στα Διαπόρια Νησιά Αίγινας, καθώς είχε προβεί στην επέκταση των εγκαταστάσεων της μονάδας της σε ποσοστό της τάξης του 29 %. Συγκεκριμένα κατά την επιτόπια αυτοψία ο χώρος έκτασης που κατελάμβανε υπολογίστηκε στα 3.082 τ.μ. αν και βάσει της ισχύουσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων και των αδειών λειτουργίας της έπρεπε να καταλαμβάνει χώρο έκτασης 2.382 τ.μ.
  11.

      5.000 � στην εταιρεία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε» (Πρώην ΥΔΑ/ΓΕΙΕΣ ΚΟΡΩΝΙΣ Α.Ε), που δραστηριοποιείται στην Ύδρα, καθώς είχε προβεί στην επέκταση των εγκαταστάσεων της μονάδας της σε ποσοστό της τάξης του 27 %. Συγκεκριμένα κατά την επιτόπια αυτοψία ο χώρος έκτασης που κατελάμβανε υπολογίστηκε στα 4.355 τ.μ. αν και βάσει της ισχύουσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων και των αδειών λειτουργίας της έπρεπε να καταλαμβάνει χώρο έκτασης 3.423 τ.μ.
  12.

      5.000 � στην εταιρεία «MARE NOSTRUM ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΡΟΥ Μ. ΕΠΕ» (Πρώην ΚΑΝΤΑΛΙ ΕΠΕ), που δραστηριοποιείται στον Πόρο, καθώς είχε προβεί στην επέκταση των εγκαταστάσεων της μονάδας της σε ποσοστό της τάξης του 25 %. Συγκεκριμένα κατά την επιτόπια αυτοψία ο χώρος έκτασης που κατελάμβανε υπολογίστηκε στα 3.391 τ.μ. αν και βάσει της ισχύουσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων και των αδειών λειτουργίας της έπρεπε να καταλαμβάνει χώρο έκτασης 2.706 τ.μ.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι βάσει της κείμενης νομοθεσίας η αρμόδια για την αδειοδότηση των Μονάδων αρχή είναι η κρατική Περιφέρεια και ο ρόλος των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων περιορίζεται σε γνωμοδοτικού και όχι δεσμευτικού χαρακτήρα αποφάσεις επί των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Πάγια δε θέση της Νομαρχίας Πειραιά είναι να μην γνωμοδοτεί θετικά για εγκατάσταση και επέκταση καμίας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας μέχρι να υπάρξει συγκεκριμένος, ολοκληρωμένος ειδικός χωροταξικός σχεδιασμός, καθώς η περιβαλλοντική επιβάρυνση του Σαρωνικού και του θαλάσσιου οικοσυστήματός του και η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών είναι τεράστια. Για τον λόγο αυτό το Νομαρχιακό Συμβούλιο Πειραιά μέχρι σήμερα, δεν έχει γνωμοδοτήσει θετικά για καμία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μονάδας Ιχθυοκαλλιέργειας.

Για την προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών η Νομαρχία Πειραιά παρακολουθεί συνεχώς με ελέγχους τη λειτουργία των Μονάδων Ιχθυοκαλλιεργειών και όλα τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί και πραγματοποιούνται αποστέλλονται στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή.

Σε δηλώσεις του ο Νομάρχης Πειραιά Γιάννης Μίχας επεσήμανε ότι «η κατάσταση με τις Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας στην περιοχή μας έχει φτάσει πραγματικά στο απροχώρητο. Η συστηματική παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας τους έχει τεράστιες, δυσμενείς επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, στον τουρισμό, αλλά και στη δημόσια υγεία. Για τον λόγο αυτό και αφού διαπιστώσαμε ότι οι επανειλημμένες επιστολές μας προσέκρουσαν στην αδιαφορία της Κεντρικής Διοίκησης και των εταιρειών αναγκαζόμαστε να επιβάλλουμε υψηλότατα πρόστιμα. Ελπίζουμε η ενέργειά μας αυτή να αφυπνίσει την Κυβέρνηση και τα όργανά της, που μέχρι σήμερα αδιαφορούν. Στόχος μας δεν είναι ασφαλώς ο σημαντικός αυτός κλάδος για την εθνική μας οικονομία να συρρικνωθεί, αλλά να λειτουργεί μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια και κανόνες που θα σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον» και πρόσθεσε «Για εμάς είναι αδιανόητο πολίτες και αυτοδιοίκηση να μην έχουν κανέναν ουσιαστικό ρόλο και λόγο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Από τη μεριά μας δεν ζητάμε τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο από τα αυτονόητα. Σεβασμό στην άποψη των τοπικών κοινωνιών για την λειτουργία και εγκατάσταση των Ιχθυοκαλλιεργειών. Σεβασμό στην γνώμη αυτοδιοίκησης και φορέων στη σύνταξη των ειδικών χωροταξικών σχεδίων. Σεβασμό στην ελληνική νομοθεσία».

*ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

·      Με κόκκινο οι Ιχθυοκαλλιέργειες στις οποίες εντοπίστηκαν παραβάσεις των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας τους και για τον λόγο αυτό επιβλήθηκαν πρόστιμα

·  Με πράσινο οι Ιχθυοκαλλιέργειες στις οποίες δεν επιβλήθηκαν πρόστιμα

mainalon.net/  

'Η Ζωή είναι σαν ένα νόμισμα. Μπορείς να το ξοδέψεις όπως θες, αλλά μόνο μια φορά!'      Lillian Dickson

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

11/11/2008 20:58 #2 από harrisp
Απαντήθηκε από harrisp στο θέμα Τσουχτερά πρόστιμα σε ιχθυοτροφία
Δεν ξέρω ρε παιδιά, αλλά τα πρόστιμα αυτά μου φαίνονται μηδαμινά σε σχέση με τα οικονομικά οφέλη που μπορεί να είχαν οι εν λόγω επιχειρήσεις από τις παράνομες επεκτάσεις και τις λοιπές παρανομίες τους.

Από την άλλη είναι μια καλή αρχή.....

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

11/11/2008 23:35 #3 από Γιωργος f030
Απαντήθηκε από Γιωργος f030 στο θέμα Τσουχτερά πρόστιμα σε ιχθυοτροφία
Επιτελους, καποτε επρεπε να ξεκινησει να γινεται κατι τετοιο! :yahoo:
Ναι ειναι μικρα τα προστιμα, μα για αρχη μια χαρα!
Γιαννη, μου εφτιαξες τη μερα η μαλλον...τη νυχτα! :yes:

Φιλικα
Γιωργος f030

Ψαρεψτε γιατι χανομαστε!
Οχι ψαροτροφες και χημικα,χανονται τα ψαρια!
Μελος του Κινηματος Ε.Ψ.Α.Ε.
(Ερασιτεχνες Ψαραδες Ανενταχτοι Εναλλακτικοι)

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Συντονιστές: Δημήτρηs ΚουζούπηsΠαπακωστας Δημητρης (tselikas)Γιαννης (STAY_ALIVE)Φώτης Σαρρηγεωργίου
Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.246 δευτερόλεπτα

© 2004 - 2019 All Rights Reserved. | Φιλοξενία & Κατασκευή HostPlus LTD

hostplus 35

No Internet Connection