Οι δέκα δαπάνες που αναγνωρίζει η Εφορία

Με δέκα «κλειδιά» μπορούν οι φορολογούμενοι να μειώσουν τον... λογαριασμό της Εφορίας το επόμενο έτος. Αρκεί μέχρι το τέλος του έτους να έχουν συγκεντρώσει τις αποδείξεις που απαιτούνται για να δικαιολογήσουν τις δαπάνες που πραγματοποίησαν. Μάλιστα, το 2010, θα έχουν μεγαλύτερη έκπτωση φόρου οι φορολογούμενοι που έχουν δαπάνες σε γιατρούς και δικηγόρους, καθώς και όσοι πήραν στεγαστικό δάνειο από την αρχή του έτους.

Ειδικότερα οι δαπάνες που αναγνωρίζει η εφορία είναι οι εξής:

1. Γιατροί - δικηγόροι: To 100% της δαπάνης σε γιατρούς και δικηγόρους εκπίπτει από το εισόδημα των φορολογουμένων.

2. Ιατρικές δαπάνες. Από τον φόρο αφαιρείται το 20% της δαπάνης (νοσήλια, ιατρικές εξετάσεις, αποκλειστική νοσοκόμα) και το μέγιστο ποσό έκπτωσης φόρου για κάθε φορολογούμενο φθάνει τα 6.000 ευρώ.

3. Τόκοι δανείου με το οποίο αποκτήθηκε πρώτη κατοικία. Ειδικά για στεγαστικά δάνεια που συνήφθησαν από 1ης Ιανουαρίου 2009 διπλασιάστηκε από 20% σε 40% το ποσοστό των δεδουλευμένων τόκων, το οποίο αφαιρείται από τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση.

Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται για όλες τις κατοικίες (πρώτη, δευτερεύουσα και εξοχική κατοικία) με επιφάνεια μέχρι 200 τ.μ. και στεγαστικό δάνειο έως 350.000 ευρώ. Το φορολογικό κίνητρο ισχύει για τα στεγαστικά δάνεια που έχουν χορηγηθεί από 1ης Ιανουαρίου 2009 ή θα χορηγηθούν μέχρι και το τέλος του 2010 και για όλη τη διάρκεια του δανείου.

4. Ενοίκιο κύριας κατοικίας του φορολογουμένου. Αφαιρείται ποσό έως 1.200 ευρώ τον χρόνο και η έκπτωση φόρου υπολογίζεται με συντελεστή 20% επί του αναγνωριζόμενου ποσού (μέγιστη έκπτωση φόρου 240 ευρώ).

5. Ενοίκιο παιδιών που σπουδάζουν στο εσωτερικό. Αναγνωρίζεται ποσό έως 1.200 ευρώ και η έκπτωση φόρου υπολογίζεται με συντελεστή 20% επί του αναγνωριζόμενου ποσού, δηλαδή η μέγιστη έκπτωση φόρου φθάνει στα 240 ευρώ.

6. Ασφάλιστρα ζωής, υγείας, συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Από το εισόδημα εκπίπτει ποσό έως 1.200 ευρώ ανά νοικοκυριό (μέγιστη έκπτωση φόρου 480 ευρώ).

7. Εγκατάσταση φυσικού αερίου ή ηλιακού θερμοσίφωνα. Εκπίπτει από το εισόδημα το 20% της δαπάνης έως του ποσού των 700 ευρώ (μέγιστη έκπτωση φόρου 280 ευρώ).

9. Υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολουμένων, καθώς και ασφαλιστικές εισφορές αναγνώρισης προηγουμένων ετών για όλους τους ασφαλισμένους. Εκπίπτει όλο το ποσό των εισφορών από το φορολογητέο εισόδημα.

10. Δαπάνες για δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων, παροχή υπηρεσιών επισκευής κλιματισμού και εξαερισμού, διαιτολόγοι, διατροφολόγοι, σχολές πολεμικών τεχνών, σχολές χορού και ρυθμικής, ομοιοπαθητικοί ιατροί, ταβέρνες, εστιατόρια, καφετέριες, ελαιοχρωματιστές και γενικά επαγγέλματα που αφορούν επισκευή και συντήρηση κατοικιών, λογοθεραπευτές, μεσίτες ακινήτων, ωδεία, γυμναστήρια, κολυμβητήρια, κομμωτήρια, μασάζ. Αναγνωρίζεται δαπάνη έως 20.000 ευρώ και από το εισόδημα εκπίπτει το 40% της δαπάνης (μέγιστο ποσό έκπτωσης από το εισόδημα 8.000 ευρώ και μέγιστο ποσό έκπτωσης από τον φόρο τα 3.200 ευρώ).

Φοροαπαλλαγές για στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας

Για στεγαστικά δάνεια που συνήφθησαν από 1/1/2009 διπλασιάστηκε από 20% σε 40% το ποσοστό των δεδουλευμένων τόκων το οποίο αφαιρείται από τον φόρο εισοδήματος.

Το μέτρο αφορά όλες τις κατοικίες (πρώτη, δευτερεύουσα και εξοχική κατοικία) με επιφάνεια μέχρι 200 τ.μ. και στεγαστικό δάνειο έως 350.000 ευρώ.

Το κίνητρο ισχύει για τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί από 1/1/2009 και το τέλος του 2010 και για όλη τη διάρκειά τους.

Απορίες & λύσεις

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται κατά την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς;

α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου

β) Αντίγραφο διαθήκης

γ) Κληρονομητήριο ή πιστοποιητικό της αρμόδιας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής περί του είδους και του βαθμού συγγενείας προς τον κληρονομούμενο.

δ) Πιστοποιητικό του Γραμματέα Πρωτοδικών περί μη δημοσιεύσεως νεότερης διαθήκης ή περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης στην περίπτωση της εξ αδιαθέτου διαδοχής.

ε) Πιστοποιητικό για την ηλικία του επικαρπωτή, όταν για τον προσδιορισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη η ηλικία αυτού.

στ) Εγγραφο νομιμοποιήσεως, σε περίπτωση πληρεξουσίου.

ζ) Τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη μετάθεση του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης.

η) αποδεικτικά χρεών της κληρονομιάς.

Ποια είναι αρμόδια Δ.ΟΥ. για την παραλαβή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς;

Η Δ.Ο.Υ. της κατοικίας του κληρονομουμένου ή η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, αν ο κληρονομούμενος ήταν κάτοικος αλλοδαπής. Αν όμως ο κληρονομούμενος είχε την κατοικία του στην αλλοδαπή, αλλά πέθανε στην Ελλάδα, αρμόδια είναι η Δ.Ο.Υ. του τόπου θανάτου. Ως κατοικία του κληρονομουμένου θεωρείται αυτή που προκύπτει από τον ΑΦΜ αυτού.

Ποια είναι η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φόρου δωρεάς - γονικής παροχής;

Η δήλωση υποβάλλεται πριν από την κατάρτιση του συμβολαίου, το οποίο συντάσσεται με βάση θεωρημένο αντίγραφο της δήλωσης, και, προκειμένου για άτυπες δωρεές, μέσα σε έξι μήνες από την παράδοση του αντικειμένου της δωρεάς στο δωρεοδόχο.

Σε πόσες δόσεις καταβάλλεται ο φόρος κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών;

α) Σε 3 ίσες διμηνιαίες δόσεις, αν η βεβαίωση έγινε (για κληρονομιά της Α΄και Β΄ κατηγορίας ή δικαιούχους γονικής παροχής) με βάση τη δήλωση του υποχρέου και αφορά ακίνητα.

β) Σε 6 ίσες διμηνιαίες δόσεις αν η βεβαίωση του φόρου έγινε με βάση τη δήλωση του υποχρέου και αφορά σε λοιπά περιουσιακά στοιχεία ή ως τίτλος βεβαίωσης ελήφθη η απόφαση διοικητικού δικαστηρίου και δικαστικού συμβιβασμού.

γ) Σε 12 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, μετά από δήλωση κληρονόμων της Γ΄ κατηγορίας, όσον αφορά σε κάθε φύσεως περιουσιακά στοιχεία.

Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, κάθε μία από τις δόσεις δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 500 ευρώ πλην της τελευταίας.

Σε περίπτωση κληρονομιάς, αν ο κληρονόμος είναι ανήλικος, ο αριθμός των δόσεων διπλασιάζεται.No Internet Connection