Τρεις προμήθειες που δεν πρέπει να πληρώνετε στις τράπεζες


Καταχρηστικοί κρίνονται τρεις τραπεζικοί όροι που επιβαρύνουν με προμήθειες καταναλωτές και δανειολήπτες και σύμφωνα με εισήγηση στον Αρειο Πάγο ζητείται η κατάργησή τους.

Συγκεκριμένα, η αρεοπαγίτης Δ. Υφαντή, στο Δ' Τμήμα του Αρείου Πάγου, εισηγήθηκε να γίνει δεκτή συλλογική αγωγή της ΕΚΠΟΙΖΩ κρίνοντας καταχρηστικούς τους όρους με τους οποίους οι τράπεζες αξιώνουν την καταβολή προμήθειας (από 1,20 έως 1,50 ευρώ) για κάθε κατάθεση που κάνει τρίτος σε λογαριασμό πελάτη της τράπεζας, ενώ παράλληλα επιβαρύνουν με προμήθεια που ξεπερνά τα 0,80 ευρώ για κάθε κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού, όταν γίνονται περισσότερες από 4 τέτοιες πράξεις μηνιαίως.

Δάνειο
Καταχρηστικός κρίνεται επίσης και ο όρος που προβλέπει ότι το στεγαστικό δάνειο (για κατασκευή κατοικίας) κατατίθεται σε δεσμευμένο λογαριασμό και ενώ ο δανειολήπτης εισπράττει τμηματικά ποσά (ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών), εντούτοις επιβαρύνεται με τους τόκους του δανείου από την ημέρα που δεσμεύεται το ποσό στον λογαριασμό.

Εάν γίνει δεκτή η αγωγή που υπέβαλε η ΕΚΠΟΙΖΩ θα πρέπει να σταματήσουν αμέσως οι παράνομες αυτές χρεώσεις, ενώ θα μπορεί να αναζητηθεί η επιστροφή χρημάτων από διάφορους καταναλωτές και δανειολήπτες.

Ο όρος βάσει του οποίου επιβάλλεται προμήθεια 1,20 - 1,50 ευρώ για κάθε κατάθεση σε λογαριασμό τρίτου κρίνεται αδικαιολόγητος διότι η κατάθεση εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κατόχου του λογαριασμού του οποίου αυξάνονται οι καταθέσεις, ενώ παράλληλα αυξάνεται και η ρευστότητα της τράπεζας.

Από τη λειτουργία αυτή της καταθετικής σύμβασης δεν μπορεί να υπάρξει κόστος που να επωμίζεται ο καταθέτης, ο οποίος δεν μπορεί να επιλέξει συναλλαγή αλλιώς, αφού ενεργεί καθ’ υπόδειξη του κατόχου του τραπεζικού λογαριασμού.

Η επιβάρυνση με 0,80 ευρώ ανά συναλλαγή γίνεται όταν οι αναλήψεις ή καταθέσεις μετρητών (ή οι καταθέσεις επιταγών) ξεπερνούν τις 4 μηνιαίως, ενώ ο αριθμός των κινήσεων του λογαριασμού είναι μεγαλύτερος, ανάλογα με το ποσόν που έχει κατατεθεί.

Ο όρος αυτός, σύμφωνα με την εισήγηση είναι καταχρηστικός, αφού οι τράπεζες μετακυλίουν στον καταναλωτή έξοδα και λειτουργικά κόστη που έχουν συνυπολογιστεί στην αρχική σύμβαση τραπεζικής κατάθεσης με το προσφερόμενο επιτόκιο καταθέσεων.

Ετσι οι τράπεζες δανείζονται χρήματα από τους καταναλωτές με πολύ ευνοϊκούς όρους σε σχέση με τους όρους δανεισμού που ισχύουν στη διατραπεζική χρηματαγορά και χρεώνουν προκαταβολικά το κόστος από την υπηρεσία φύλαξης και διαχείρισης των χρημάτων τους.

Τόκοι
Στην περίπτωση του όρου για τα στεγαστικά δάνεια, ο δανειολήπτης πληρώνει αδικαιολόγητα μεγάλα ποσά σε τόκους για κεφάλαια του δανείου, τα οποία στην πραγματικότητα δεν έχει εισπράξει.

Και τούτο διότι υποχρεώνεται να καταβάλει τόκο από την πρώτη στιγμή που κατατίθεται το δάνειο στον δεσμευμένο λογαριασμό, για όλο το ποσό του δανείου, μολονότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύνολο, αλλά μόνο μέρος του ποσού που αποδεσμεύεται σταδιακά, όσο προχωρούν οι εργασίες.

Οι προμήθειες και οι τόκοι
Οι τράπεζες αξιώνουν την καταβολή προμήθειας (από 1,20 έως 1,50 ευρώ) για κάθε κατάθεση που κάνει τρίτος σε λογαριασμό πελάτη της τράπεζας, ενώ παράλληλα επιβαρύνουν με προμήθεια που ξεπερνά τα 0,80 ευρώ για κάθε κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού, όταν γίνονται περισσότερες από 4 τέτοιες πράξεις μηνιαίως.

Το στεγαστικό δάνειο (για κατασκευή κατοικίας) κατατίθεται σε δεσμευμένο λογαριασμό και ενώ ο δανειολήπτης εισπράττει τμηματικά ποσά (ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών), εντούτοις επιβαρύνεται με τους τόκους του δανείου από την ημέρα που δεσμεύεται το ποσό στον λογαριασμό.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ ζητά ακόμη να κριθούν καταχρηστικοί και οι όροι που επιβάλλουν προμήθεια 40 ευρώ για διαγραφή δυσμενών στοιχείων στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, 20 ευρώ για σφράγιση ακάλυπτων επιταγών κ.λπ.


ΠΗΓΗ: ΗΜΕΡΗΣΙΑ


No Internet Connection