Απόσυρση προϊόντος από την Βασιλόπουλος


Η εταιρία ΑΒ Βασιλόπουλος αποσύρει προληπτικά από τους χώρους πώλησης των καταστημάτων της το προϊόν ιδιωτικής ετικέτας «365 Cola 500ml» με ημερομηνία λήξης 14/03/2010 και αριθμό παρτίδας (Lot No.) 119509.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόσυρση διενεργείται έπειτα από ενημέρωση, η οποία ελήφθη από τον ΕΦΕΤ, ότι το προϊόν περιέχει υψηλότερο ποσοστό συντηρητικού από το νομοθετικά καθορισμένο.

Η εταιρία έχει προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες καθώς και στην ενημέρωση του ΕΦΕΤ. Η ΑΒ Βασιλόπουλος προσκαλεί το καταναλωτικό κοινό εφόσον επιθυμεί, να επιστρέψει το προϊόν στα καταστήματα της για να του δοθεί το αντίτιμο της αξίας.


ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ


No Internet Connection