Νέα μέτρα για την ασφάλεια στη θάλασσα

 

Ενα πρωτοφανές πλέγμα νομικών κανόνων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας υιοθέτησε χθες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ύστερα από διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο των Υπουργών που κράτησαν τρία ολόκληρα χρόνια.

Αυτή η τρίτη κατά σειρά δέσμη των νομικών μέτρων για την ασφάλεια στη θάλασσα-Έρικα ΙΙΙ (εννέα διαφορετικά νομοθετήματα) περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την καταβολή αποζημιώσεων στους επιβάτες πλοίων σε περίπτωση ατυχήματος, τις αυστηρές επιθεωρήσεις πλοίων, τους ελέγχους των πλοίων από το κράτος-λιμένα, τον ορισμό μιας Αρχής για την υποδοχή πλοίων που διατρέχουν κίνδυνο και την διερεύνηση ατυχημάτων στις θαλάσσιες μεταφορές.

Τριετής αγώνας
Τα μέτρα που υιοθετήθηκαν ύστερα από τριετή αγώνα του Ευρωκοινοβουλίου με τα κράτη-μέλη, συνιστούν ένα σημαντικό βήμα για την μεταβολή των ευρωπαϊκών θαλασσών στις ασφαλέστερες του κόσμου.

Ειδικότερα: Από τα τέλη του 2016 το αργότερο, οι επιβάτες θα αποζημιώνονται με 2.587 ευρώ κατ' ανώτατο όριο για την απώλεια ή φθορά των αποσκευών τους και μέχρι 460.000 ευρώ για σωματικές βλάβες ή και θάνατο εξαιτίας λάθους ή αμέλειας των υπευθύνων του πλοίου

Ενας κανονισμός και μια οδηγία σχετικά με τα κοινά πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης των πλοίων θα διασφαλίζουν ότι τα κράτη-μέλη εκπληρώνουν αποτελεσματικά και με συνέπεια τις υποχρεώσεις τους ως κράτη σημαίας, θεσπίζοντας κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους νηογνώμονές τους.

Επιβάλλεται να μπαίνουν σε μια μαύρη λίστα από το 2011 όλα τα πλοία που επανειλημμένα παρέβησαν τους κανόνες ασφαλείας. Στη λίστα αυτή δεν θα μπαίνουν μόνο πλοία που καταπλέουν σε κοινοτικά λιμάνια αλλά και εκείνα που καταπλέουν σε αγκυροβόλια στα ανοικτά των λιμανιών Διευκρινίζεται επίσης και ο ορισμός της Αρχής που θα είναι αρμόδια από το 2011 για την λήψη αποφάσεων σε περίπτωση ατυχήματος

Μια άλλη οδηγία καθορίζει τις αρχές που διέπουν τη διερεύνηση των θαλασσίων ατυχημάτων. Και οι έρευνες δεν θα γίνονται μόνο για τα πολύ σοβαρά ατυχήματα. Για την έρευνα θα είναι κατά κανόνα αρμόδιο ένα μόνο κράτος-μέλος

Αστική ευθύνη
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσης δέσμες μέτρων σχετικές με τις υποχρεώσεις κράτους σημαίας και την αστική ευθύνη των πλοιοκτητών που θα ισχύσουν πριν από το 2012. Υπενθυμίζεται ότι αυτή η νομοθεσία καλύπτει τα 600 και πλέον λιμάνια της Ένωσης καθώς και το 90% του εξωτερικού εμπορίου και το 35% του εσωτερικού εμπορίου της.

πηγή:imiresia


No Internet Connection