Καταγελλία για τα λιβάδια της ποσειδωνίας

posidoniaΗ Greenpeace υποβάλλει επίσημη καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζητά λήψη μέτρων συμμόρφωσης για Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία σε σχέση με την προστασία των λιβαδιών Ποσειδωνίας.
Τα γραφεία της Greenpeace σε Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία υπέβαλλαν επίσημη...

καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας να εξασφαλίσει την εφαρμογή των ευρωπαϊκών νομοθεσιών σχετικά με την προστασία των μεσογειακών θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Η οργάνωση κατέθεσε αποδείξεις ότι οι ελληνικές, γαλλικές, ισπανικές καθώς και οι ιταλικές αρχές παραβιάζουν τις σχετικές ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Η αποτυχία τους να προστατεύσουν αποτελεσματικά τα λιβάδια της Ποσειδωνίας οδηγεί στην ολοένα και μεγαλύτερη υποβάθμιση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, παρατηρείται μια εγκληματική κωλυσιεργία της πολιτικής ηγεσίας, η οποία όχι μόνο δεν έχει προχωρήσει εδώ και χρόνια στις απαραίτητες κινήσεις όπως είναι η χαρτογράφηση των λιβαδιών της Ποσειδωνίας, αλλά και αρνείται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας ακόμα και για περιοχές που έχουν χαρτογραφηθεί. Πρόσφατο παράδειγμα, η απουσία υπουργικής απόφασης που θα απαγορεύει την αλιεία με συρόμενα εργαλεία στις περιοχές της Άνδρου που χαρτογράφησε πριν ένα χρόνο περίπου η Greenpeace σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Παράκτιων Αλιέων και εθελοντές επιστήμονες.

Η οργάνωση κατέθεσε τους χάρτες τον περασμένο Δεκέμβριο στην Υπηρεσία Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία όμως αρνήθηκε προκλητικά να δεχτεί τη συγκεκριμένη χαρτογράφηση και να προστατεύσει τα λιβάδια της Άνδρου. Η Greenpeace ενημέρωσε τον Υπουργό κ. Χατζηγάκη για το ζήτημα, σε συνάντηση που έλαβε χώρα τον Απρίλιο, ο οποίος με τη σειρά του δεσμεύτηκε να εξετάσει το θέμα.

Η Greenpeace ζητάει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να προχωρήσει άμεσα στις παρακάτω κινήσεις:

-Υπουργική Απόφαση που θα απαγορεύει την αλιεία με συρόμενα εργαλεία στις περιοχές που χαρτογραφήθηκαν πέρυσι από τους παράκτιους αλιείς, την Greenpeace και επιστήμονες, όπως ορίζει ο Μεσογειακός Κανονισμός για την Αλιεία
- Χαρτογράφηση των λιβαδιών Ποσειδωνίας σε όλη την Ελλάδα Καθορισμός θαλάσσιων καταφυγίων, όπως ορίζει ο Μεσογειακός Κανονισμός για την αλιεία

ΠΗΓΗ:GREENPEACE


No Internet Connection