Τι θέλει να αλλάξει η Κομισιόν σε ψάρεμα γαρίδας και άλλων

Ένα πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα ιχθύων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα, το οποίο αφορά τα αποθέματα ιχθύων βενθοπελαγικών ειδών, δηλαδή τα ψάρια που ζουν και τρέφονται στον πυθμένα του θαλάσσιου βυθού και φέρνουν σημαντικό εισόδημα στον τομέα της αλιείας στην περιοχή, παρουσίασε σήμερα η Κομισιόν και συγκεκριμένα ο Επίτροπος Βέλλα.

Η πρόταση προβλέπει καθορισμό αλιευτικών στόχων για τα αποθέματα βενθοπελαγίτικου είδους που είναι περισσότερο εμπορικά σημαντικά (μερλούκιος, κόκκινη αχιβάδα, γαρίδες, καραβίδες, μπλε και κόκκινη γαρίδα και γιγαντιαία γαρίδα), αλλά και απλούστευση της διαχείρισης της αλιείας, στο πλαίσιο ενός κύριου κανονιστικού πλαισίου.

 

Το σχέδιο θα συντονιστεί σε επίπεδο ΕΕ και θα ισχύει για όλες τις μηχανότρατες που λειτουργούν στην περιοχή. Κάθε έτος, βάσει επιστημονικών συμβουλών, το Συμβούλιο θα αποφασίζει τον μέγιστο αριθμό ημερών αλιείας, που αναφέρεται επίσης ως επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια, για κάθε κατηγορία στόλου ανά κράτος μέλος.

Η Κομισιόν προτείνει, επιπλέον, μείωση των αλιευτικών δραστηριοτήτων κατά το πρώτο έτος του σχεδίου σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, δεδομένης της ανησυχητικής κατάστασης των περισσοτέρων βενθοπελαγικών αποθεμάτων, αλλά και τον περιορισμό των μηχανότρατων που λειτουργούν σε θαλάσσιες περιοχές έως 100 μέτρα βάθος, από την 1η Μαΐου έως τις 31 Ιουλίου κάθε έτους.

Τέλος, η Κομισιόν ζητά την καθιέρωση περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, εκτιμάται ότι το 2015 τα γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά σκάφη έβγαλαν περίπου 100.000 τόνους βενθοπελαγικών ψαριών, αξίας 675 εκατομμυρίων ευρώ. Τα αλιεύματα αυτά μειώθηκαν κατά 23% από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Με αυτό τον συντελεστή, το 90% των αποθεμάτων θα εξαντλούνταν μέχρι το 2025, υπολογίζει η Κομισιόν, δημιουργώντας τεράστιο κίνδυνο για όλη την περιοχή.

Η σημερινή πρόταση αποσκοπεί στην αποκατάσταση των εν λόγω αποθεμάτων σε επίπεδα που μπορεί να εξασφαλίσει την κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα για τους αλιείς και τις περισσότερες από 16,000 θέσεις εργασίας που εξαρτώνται από αυτό.

Ο αρμόδιος Επίτροπος για το Περιβάλλον, τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και την Αλιεία, Καρμένου Βέλλα, δήλωσε πως "στόχος πια είναι η επίτευξη υγιούς επιπέδου αποθεμάτων ιχθύων που απαιτούνται για την πρόληψη μιας απώλειας των θέσεων εργασίας και να διατηρήσουμε σημαντικούς οικονομικούς τομείς που εξαρτώνται από την αλιεία", καλώντας τα Κράτη Μέλη σε επείγουσα δράση.

Πηγή: ΚΥΠΕ


No Internet Connection