Διορία μέχρι 22 Νοεμβρίου για το Sea Diamond

seadiamondΔιορία μέχρι τις 22 Νοεμβρίου δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος στην εταιρία Louis Hellenic Cruises για να υποβάλει λεπτομερές σχέδιο και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος περιβαλλοντικής προστασίας της θαλάσσιας περιοχής της Σαντορίνης μετά το ναυάγιο του κρουαζερόπλοιου Sea Diamond.

Τον περασμένο Μάρτιο το υπουργείο ανακοίνωσε ολοκληρωμένο σύστημα γι αυτό τον σκοπό, του οποίου τις δαπάνες συμφώνησε να αναλάβει η πλοιοκτήτρια εταιρία Louis Hellenic Cruises. Επιπλέον, δεσμεύτηκε να το υλοποιήσει σε συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας.

Οι δράσεις, που περιλαμβάνει το ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής προστασίας, το οποίο διαμόρφωσε το ΥΠΕΚΑ, είναι:

- συνέχιση και συστηματοποίηση του προγράμματος παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ναυαγίου από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).

- συστηματική συντήρηση των πλωτών φραγμάτων στην περιοχή του ναυαγίου, για όσο χρόνο αυτό είναι απαραίτητο.

- μελέτη και εγκατάσταση πλωτού τηλεμετρικού σταθμού, ο οποίος θα εντοπίζει άμεσα την ύπαρξη σημαντικής διαφυγής πετρελαίου και θα στέλνει τα αποτελέσματα σε κεντρικό υπολογιστικό σύστημα στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας.

- προμήθεια και ετοιμότητα ειδικού εξοπλισμού συλλογής πιθανών ρύπων.

- διερεύνηση της σκοπιμότητας εγκατάστασης συστήματος βιοεξυγίανσης μέσα στην περιοχή με τα πλωτά φράγματα. Θα περιλαμβάνει αντλία διασκορπισμού «ειδικών θρεπτικών» και αυξημένες συγκεντρώσεις αυτόχθονων, θαλάσσιων μικροοργανισμών που διασπούν τα πετρελαιοειδή.

Κατά την εκτίμηση του υπουργείου, αυτό το ολοκληρωμένο σύστημα διασφαλίζει τη συστηματική και αποτελεσματική παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών στην περιοχή. Στην ανακοίνωσή του, της 18ης Μαρτίου, σημειωνόταν ότι «η πρόταση αυτή αντιμετωπίζει πιθανές διαρροές, καθώς με φράγματα θα απομονώνεται η θαλάσσια περιοχή άνωθεν του ναυαγίου και αυτές θα εγκλωβίζονται. Ακολούθως, θα τις εντοπίζει ένας πλωτός τηλεμετρικός σταθμός και θα ειδοποιεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας. Οι μικρές διαρροές θα καταπολεμούνται με το σύστημα βιοεξυγίανσης και οι μεγαλύτερες θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται. Παράλληλα, το ΕΛΚΕΘΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί την περιοχή και να κάνει μετρήσεις για την ανίχνευση επιπτώσεων στην ποιότητα του νερού και στους υδρόβιους οργανισμούς».

Στις αρχές Ιουνίου το ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με πληροφορίες, επέστησε τη προσοχή στην πλοιοκτήτρια εταιρία Louis Hellenic Cruises - τόσο με επιστολή, όσο και σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων - για καθυστέρηση στην τήρηση των συμφωνηθέντων. Ζήτησε, επίσης, δέσμευση της πλοιοκτήτριας εταιρίας για υποβολή προγραμματισμού δράσεων μέχρι το τέλος Ιουνίου, την οποία η εταιρία αποδέχθηκε. Ωστόσο, τέσσερις μήνες αργότερα η Louis Hellenic Cruises δεν έχει προβεί σε καμία σχετική ενέργεια.

Video:

http://www.skai.gr/player/tv/?mmid=207378

Πηγή: skai.gr


No Internet Connection