banner psaremagr

Σχέση βαρομετρικής και υδροστατικής πίεσης.

ολλές φορές λέγετε ότι η βαρομετρική πίεση επενεργεί άμεσα στην συμπεριφορά των ψαριών.
Πως ακριβώς γίνεται αυτό;
Πως μπορούμε εμείς να γνωρίζουμε πόση είναι η απόλυτη, πραγματική πίεση σε ένα τυχαίο βάθος;
(Όλα τα υγρά, (νερό γλυκό, θάλασσα, λάδι, πετρέλαιο) παρουσιάζουν κάποιες κοινές μηχανικές ιδιότητες, έχουν δηλαδή μια (περίπου) ίδια συμπεριφορά σε ορισμένες μηχανικές "τάσεις".

Για παράδειγμα, τα υγρά είναι πρακτικά "ασυμπίεστα", όσο και αν τα υποβάλουμε σε θλιπτική τάση δηλαδή, ο όγκος τους θα παραμείνει σταθερός.
Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στα αέρια, όπου εάν συμπιέσουμε ένα αέριο με μηχανικό τρόπο, ο όγκος του αερίου θα αλλάξει άμεσα.
Φανταστείτε μια σύριγγα πλαστική, φαρμακευτική, γεμίστε την με κάποιο υγρό, κλείστε το στόμιο και πατήστε το έμβολο.
Η μετακίνηση του εμβόλου θα είναι μηδενική.
Κάντε το αντίστοιχο πείραμα με άδειο το κύλινδρο, θα παρατηρήσετε ότι όσο αυξάνετε τη δύναμη που ασκείτε στο έμβολο η μετατόπιση ακολουθεί.

Άρα λοιπόν γνωρίζουμε ότι τα υγρά είναι ασυμπίεστα.

Πέραν των μηχανικών ιδιοτήτων των ρευστών, έχουμε και τις διάφορες άλλες χημικές και φυσικές ιδιότητες των.
Κάθε υγρό λοιπόν έχει ένα κινηματικό και ένα δυναμικό ιξώδες, ένα ειδικό βάρος, έχει μια πυκνότητα, έχει έναν συντελεστή κυβικής διαστολής, έχει διαφορετικό pH.
( pH καλούμε έναν αρνητικό λογάριθμο συγκέντρωσης ιόντων υδρογόνου σε υδάτινα διαλύματα, δηλαδή ανάλογα με την τιμή του γνωρίζουμε το αν είναι όξινο η βασικό ένα διάλυμα)
Στη θάλασσα για παράδειγμα ο δείκτης pH κυμαίνεται από 7.6-8.3.

Ποιο συγκεκριμένα στα υψηλά αλλά και στα χαμηλά θαλάσσια στρώματα παρατηρούμε ότι το νερό είναι λίγο ποιο "βασικό" από αυτά της μέσης.

Μετρήσεις δείχνουν ότι στην άνω ζώνη και στον πυθμένα το pH δίνει τιμές μεταξύ 8,0 και 8,3 στο μέσο το pH είναι γύρω στο 7,6.
Εάν αλλάξουν οι τιμές του pH τότε θα υπάρξουν και τεράστιες αλλαγές τόσο στη φυτική όσο και στη ζωική πληθυσμιακή αλυσίδα της θάλασσας
Κάθε ισορροπητική διατάραξη αποφέρει και δυσάρεστες συνέπειες.
Το γιατί και πως αλλάζει το pH στη Θάλασσα όμως είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, το οποίο θα αναπτυχθεί στο μέλλον.
Το θαλάσσιο νερό λαμβάνει τιμές πυκνότητας μεταξύ 1,012 (εφαλμυρο) και 1,027 kg/m2 (κιλών ανά κυβικο μέτρο).

Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τις υδροστατικές πιέσεις, και να προσεγγίσουμε έτσι σιγά σιγά, το πως μια διαφορά στην ατμοσφαιρική πίεση επηρεάζει άμεσα και την υδροστατική, και φυσικά την συμπεριφορά των θαλάσσιων έμβιων οργανισμών.

Υδροστατική πίεση ονομάζουμε την πίεση που ασκεί ένα υγρό πάνω σε ένα σώμα, μια επιφάνεια, λόγω του ιδίου βάρους της στήλης (ύψους) του ρευστού αυτού.

Pυδρ = ρ*g *h

ρ = πυκνότητα του ρευστού ( kg/m3,κιλά ανά κυβικό μέτρο)

g = ατμοσφαιρική επιτάχυνση βαρύτητας (m/sec2, μέτρα ανά τετραγωνικό δευτερόλεπτο)

h = ύψος στήλης υγρού (mtrs, μέτρα)

(με μονάδες μέτρησης το Πασκάλ, την Ατμόσφαιρα, το μιλιBar και όλες εκείνες τις μονάδες που αναφέραμε στο προηγούμενο post)

Παράδειγμα:
Έστω ένα σώμα, με διαστάσεις πλάτους 1 μέτρου και μήκους 2 μέτρων, βρίσκεται εμβαπτισμένο σε θαλάσσιο νερό. Το σώμα αυτό βρίσκεται σε στάσιμο σημείο σε βάθος 3 μέτρων. Μέτρηση πυκνότητας στο ευρύτερο θαλάσσιο τμήμα της περιοχής έδειξε αποτέλεσμα ότι η πυκνότητα του είναι ίση με 1,025 kg/m3. (κιλά ανά κυβικό μέτρο), να βρεθεί το μέγεθος της υδροστατικής πίεσης στο σώμα αυτό.

Απάντηση:
Η υδροστατική πίεση στο σημείο των 3 μέτρων μπορεί να υπολογιστεί από την σχέση P = ρ*g*h αντικαθιστούμε λοιπόν και έχουμε P= 1,025*9.81*3 = 30,165 Nt/m2
Βρήκαμε λοιπόν την ακριβή υδροστατική πίεση στα 3 μέτρα. (σε μονάδες όμως Νιούτον ανά τετραγωνικό μέτρο)

Μετατροπή μονάδων: 30,165 Νt/m2 = 30,165 Pa = 0,30165 millibars
Είναι αυτή η πίεση όμως που βρήκαμε η πραγματική;
Η απάντηση είναι όχι, δεν είναι αυτή η πραγματική (απόλυτη) πίεση.

Η πραγματική πίεση που ασκητε πάνω στο προαναφερθέν σώμα είναι αυτή που υπολογίστηκε συν την Ατμοσφαιρική (Βαρομετρική )πίεση, διότι πάνω από την θάλασσα η ατμόσφαιρα με την σειρά της ασκεί επάνω στην επιφάνεια της θάλασσας την ατμοσφαιρική ( ή βαρομετρική) πίεση.

Άρα η ΑΠΟΛΥΤΗ πίεση στο σημείο των τριών μέτρων θα είναι

Pαπολυτη = P υδροστατικη + Pβαρομετρικη

Οι ελάχιστες λοιπόν διαφορές στην βαρομετρική (ατμοσφαιρική) πίεση θα επιφέρουν και ανάλογες αλλαγές στην απόλυτη πίεση σε όλο το βάθος της θάλασσας.
Κάπως έτσι λοιπόν, μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβώς ανάλογα της ενδείξεις του βαρομέτρου την απόλυτη πίεση σε κάθε βάθος.

DimitrisGbanner psaremagr

© 2004 - 2019 All Rights Reserved. | Φιλοξενία & Κατασκευή HostPlus LTD

hostplus 35

No Internet Connection