banner psaremagr

Συνάντηση με την Ευρωπαϊκή επιτροπή αλιείας

 

european-commission-flag

Τη Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011 και ώρα 12:30, πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων της ευρωπαϊκής επιτροπής για θέματα αλιείας και των ερασιτεχνών παράκτιων αλιέων από την Ελληνική διαδικτυακή κοινότητα  www.psarema.gr.
Συζητήθηκαν και αναπτύχθηκαν θέματα, που αφορούν στην ερασιτεχνική αλιεία καθώς και στην ανάγκη για ορθολογική διαχείριση και προστασία της θαλάσσιας Μεσογειακής χλωρίδας και πανίδας συνολικά.
Βασική αφορμή για την επιδίωξη της εν λόγω συνάντησης αποτέλεσε η πληροφόρησή μας αναφορικά με την πρόθεση της Ελληνικής πολιτείας περί ενδεχόμενης επιβολής έκδοσης ατομικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας για την άσκηση αλιευτικής δραστηριότητας ΚΑΙ από την ακτή στο πλαίσιο χάραξης νέας εθνικής αλιευτικής πολιτικής.
Από την πλευρά της η επιτροπή μας διαβεβαίωσε ότι δεν υφίσταται τέτοιο ενδεχόμενο στις δικές της πολιτικές προθέσεις παραπέμποντας το θέμα αποκλειστικά στην αρμόδια Ελληνική πολιτική αρχή ( υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας).

Μέσα από τον διάλογο διαπιστώθηκε απόλυτη ταύτιση απόψεων σε θέματα, όπως η ανάγκη δημιουργίας και προβολής ορθού και οικολογικού μοντέλου ερασιτεχνικής αλιείας με αποκλειστικό γνώρισμα την αναψυχή, η λήψη αυστηρών μέτρων για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος έναντι οιασδήποτε επιβλαβούς αλιευτικής δραστηριότητας, η οικολογική καταναλωτική συμπεριφορά κ.α.

Επιβεβαιώθηκε επίσης η αποφασιστικότητα της επιτροπής για μηδενική ανοχή και επιβολή άμεσης και πλήρους νομοθετικής εναρμόνισης της εθνικής αλιευτικής πολίτικης με τις βουλές και τις επιταγές των ευρωπαϊκών κανονισμών.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως την ευρωπαϊκή επιτροπή για την άμεση ανταπόκριση, που επέδειξε στο κάλεσμα   του www.psarema.gr .

Αποτελεί για μας μεγάλη τιμή και συγχρόνως μεγάλη ευθύνη για την προώθηση νέων ηθών, που ξεπερνούν τα γνωστά στενά ελληνικά πλαίσια και νοοτροπίες.
Θεωρούμε ότι η εν λόγω συνάντηση εγκαινιάζει μια νέα εποχή, δημιουργώντας έναν ανοικτό και αμφίδρομο δίαυλο επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων ανάμεσα στον απλό παράκτιο, τον ανένταχτο συλλογικά ερασιτέχνη αλιέα και το ευρωπαϊκό θεσμικό πολιτικό όργανο λήψης αποφάσεων.

Μετά το πέρας της συζήτησης ακολούθησε η επίδοση του κατωτέρω υπομνήματος.

Υπόμνημα


Αθήνα 4/4/2011
Υπόψη Επιτρόπου κας Μαρίας Δαμανάκη

Τα μέλη και οι φίλοι της ελληνικής διαδικτυακής κοινότητας www.psarema.gr , οι απλοί αυτόνομοι παράκτιοι ερασιτέχνες αλιείς προσεγγίζουμε με διάθεση αυτοκριτικής τα προβλήματα, που επί σειρά ετών ταλανίζουν την ελληνική αλιεία και όχι μόνο. Θέτουμε υπόψη της επιτρόπου Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Κας Μαρίας Δαμανάκη υπόμνημα με συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις ως μια ελάχιστη συμβολή για τη βελτίωση των υπαρχόντων συνθηκών στον Μεσογειακό θαλάσσιο χώρο.
Χαιρετίζουμε την προσπάθεια της αρμόδιας ευρωπαϊκής επιτροπής για την θεσμοθέτηση υγιούς πλαισίου διαχείρισης του θαλάσσιου πλούτου δηλώνοντας τα κατωτέρω:

Α) Προστασία θαλασσίου Περιβάλλοντος

 • ·Η συμβολή των παράκτιων ερασιτεχνών αλιέων για την προστασία της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας είναι ήδη δεδομένη και εκφράζεται πρακτικά από την ίδια τη φύση των αλιευτικών μεθόδων και εργαλείων τους.
 • ·Φέροντας και την ιδιότητα του καταναλωτή αλιευμάτων μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία υγιούς καταναλωτικής συμπεριφοράς αποκλείοντας από την αγοραστική επιλογή τους κάθε μορφής παράνομο αλίευμα (μέγεθος, βάρος ή είδος) ασκώντας “πίεση” για προσφορά-πώληση νομίμων εμπορεύσιμων ειδών.
 • ·Δηλώνουμε απερίφραστα την αντίθεση μας στην χρήση βλαπτικών για το θαλάσσιο περιβάλλον χημικών ουσιών (ψαροτροφή, γαλαζόπετρα κ.α) στις τάξεις των ερασιτεχνών.
 • ·Ευεργετική αντιμετώπιση από το κράτος νέων τεχνικών που δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον και δεν ενοχλούν το θαλάσσιο οικοσύστημα (π.χ. ψάρεμα με καγιάκ).
 • ·Δηλώνουμε έτοιμοι να αποδεχτούμε τη δημιουργία εθνικών πάρκων προστασίας θαλάσσιας ζωής, εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις εκάστοτε περιβαλλοντικές ανάγκες, αποκλείοντας παράλληλα αυστηρά η πολιτεία κάθε μορφή αλιευτικής δραστηριότητας σε αυτά.
Β) Η ερασιτεχνική αλιεία στην Ελλαδικό χώρο
 • ·Σαφής και αυστηρός προσδιορισμός της έννοιας “ερασιτεχνική αλιεία”. Η ερασιτεχνική αλιεία αποτελεί καθαρά δραστηριότητα αναψυχής και ως τέτοια δεν συνάδει με καμία μαζικού τύπου σύλληψη αλιευμάτων.
 • ·Εξάλειψη του φαινόμενου ύπαρξης ερασιτεχνών αλιέων πολλών δυναμικοτήτων.
 • ·Δημιουργία Μητρώου Παράκτιων Ερασιτεχνών Αλιέων.
 • ·Αυστηρός έλεγχος της παράκτιας ερασιτεχνικής αλιευτικής δραστηριότητας.
Γ) Επαγγελματική Αλιεία
 • ·Αυστηρή θεσμοθέτηση ελαχίστων ορίων απόστασης από την ακτή για το κάθε μορφής συρόμενο και στατικό αλιευτικό επαγγελματικό εργαλείο.
 • ·Συστηματικός έλεγχος των προς πώληση αλιευμάτων σε ολόκληρη τη διαδρομή του προϊόντος ( σημεία σύλληψης, αποθήκευση, μεταφορά, διάθεση).
 • ·Χαρτογράφηση, επισήμανση και απαγόρευση αλιευτικής δραστηριότητας εντός ευαίσθητων για την αναπαραγωγή και μετανάστευση θαλασσίων ζωνών (Ποσειδωνίες κ.α).
Ως Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες, οι ερασιτέχνες αλιείς, μέλη και φίλοι του www.psarema.gr, αξιώνουμε τήρηση πάσης μορφής νομιμότητας, προστασία και σεβασμό της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας, προσβλέποντας σε ένα καλύτερο μέλλον για τις επερχόμενες γενεές.

Για την επίδοση του υπομνήματος

Τσεντελιέρος Γεώργιος
(Γενικός διαχειριστής psarema.gr-παράκτιος ερασιτέχνης)

Στέφας Δημήτριος
(Παράκτιος ερασιτέχνης)

Μελετίου Εμμανουήλ
(Παράκτιος ερασιτέχνης)


Για τις καταγγελίες σας πλέον σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μπορείτε να επικοινωνείτε με το γραφείο της κ. επιτρόπου στα παρακάτω στοιχεία.
Εννοείτε οτι ΟΛΕΣ οι καταγγελίες μας θα πρέπει να είναι ΠΛΗΡΩΣ στοιχειοθετημένες με στοιχεία που να αποδεικνύουν την παράβαση αλλά και τα στοιχεία του παραβάτη ( όνομα σκάφους κτλ ).

Για τις καταγγελίες σας

Γραφείο Μαρίας Δαμανάκη
Αθήνα
Υπεύθυνη: κ Κατερίνα Παπαδημητρίου
Τηλέφωνο: 210 3614591
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


banner psaremagr

© 2004 - 2019 All Rights Reserved. | Φιλοξενία & Κατασκευή HostPlus LTD

hostplus 35

No Internet Connection