Νήματα

Xzoga Jigging PΕ - 0.18mm
0 Βαθμολογία
34,00 €
Xzoga Shogun PE - 0.33mm
0 Βαθμολογία
77,50 €
Xzoga Taka PE - PE 0.2   2KG
0 Βαθμολογία
28,00 €
Νήμα Power Pro Spectra 275m. - 0.10mm 5kg
0 Βαθμολογία
43,19 €
YGK G-SOUL SUPER JIGMAN X4 - 200m/ PE 0.8/ 14lb
0 Βαθμολογία
28,00 €
YGK G-SOUL X3 - 0.6
0 Βαθμολογία
19,00 €
YGK G-SOUL SUPER JIGMAN X8 - 0.6
0 Βαθμολογία
55,90 €
DAIWA J-BRAID x8 - #2
0 Βαθμολογία
38,25 €
Duel Hardcore 4 Braid - H3240
0 Βαθμολογία
30,00 €
Σελίδα 1 από 5