Περιπολίες από τον Α.Σ.Ε.Α.Καρδίτσας για την πάταξη της λαθραλιείας στις λίμνες Σμοκόβου-Πλαστήρα

Του Δημήτρη Σφαλτού

Φωτογραφίες:Κώστας Αρχοντής, Κώστας Φιλίππου

Στις 19-04-2017, τα μέλη του Δ.Σ. Α.Σ.Ε.Α. Καρδίτσας, μαζί με τον

Κατηγορία Ντελάλης