Πως να επιλέξετε τους καλύτερους τόπους για ψάρεμα καλαμαριών!

Του Δημήτρη Παπαχρήστου και Δημήτρη Σφαλτού

Είναι γεγονός πλέον, πως το ψάρεμα του καλαμαριού γνωρίζει ολοένα και μεγαλύτερη άνθηση στη χώρα

Κατηγορία Eging