Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016 17:00

Γυάρος

Εξερευνήστε μαζί μας τη Γυάρο

ngo_logos

ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Κατάνια – Σικελία, 9-10 Φεβρουαρίου, 2016:
Συνάντηση εργασίας της ΕΕ (DG MARE) και του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της ΕΕ για την Αλιεία στη Μεσόγειο (MEDAC), για την κατάσταση των μεσογειακών ιχθυαποθεμάτων και την εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

96% των ιχθυαποθεμάτων της Μεσογείου στα ευρωπαϊκά νερά υφίστανται υπερεκμετάλλευση και οι Μεσογειακές περιβαλλοντικές οργανώσεις, με μια κοινή δήλωση, καλούν τον Επίτροπο Vella και τους εκπροσώπους των μεσογειακών χωρών της ΕΕ, στο πλαίσιο της συνάντησης στην Κατάνια, να λάβουν έκτακτα μέτρα για να αναστραφεί η τρέχουσα ανησυχητική κατάσταση.

”Η χρόνια πολιτική αδράνεια και η άρνηση του προβλήματος από πλευράς των αρχών, σε συνδυασμό με την κακοδιαχείριση έχουν οδηγήσει στην εξάντληση των αλιευτικών πόρων της Μεσογείου αλλά και ολόκληρου του αλιευτικού τομέα», δήλωσε η εκπρόσωπος του Ινστιτούτου «Αρχιπέλαγος» Αναστασία Μήλιου και οι εκπρόσωποι των Fundacio ENT, Greenpeace Ιταλίας, Legambiente, Marevivo και MedReAct. «Αν δεν αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά οι παράγοντες υποβάθμισης, θα είναι αναπόφευκτη η κατάρρευση των αλιευτικών πόρων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές πρέπει να λάβουν έκτακτα και αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση της παράνομης και καταστροφικής αλιείας, αλλά και για την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων σχεδίων ανάκαμψης των ιχθυαποθεμάτων. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις προτείνουν μία σειρά από μέτρα όπως τα παρακάτω:
▪ Θέσπιση έκτακτων μέτρων και σχεδίων αποκατάστασης για τα αποθέματα για τα οποία η θνησιμότητα λόγω της αλιείας έχει φτάσει σε μη βιώσιμα επίπεδα.

▪ Θέσπιση ορίων στα αλιεύματα και στην αλιευτική προσπάθεια βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών συμβουλών και εξασφάλιση ότι τα ποσοστά εκμετάλλευσης είναι ανάλογα με τη δυνατότητα ανάκαμψης των ιχθυαποθεμάτων.

▪ Ουσιαστική προστασία των ευαίσθητων παραγωγικών θαλάσσιων οικοτόπων, μέσω της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας που επί χρόνια αγνοούν επιλεκτικά οι περισσότερες μεσογειακές χώρες, όπως για παράδειγμα η Ελλάδα!

▪ Ενίσχυση του ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων, στη θάλασσα και την ξηρά, με παράλληλη εφαρμογή κυρώσεων.

▪ Ουσιαστική αξιοποίηση των μέτρων και πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), εξασφαλίζοντας όμως ότι τα σκάφη που εμπλέκονται σε δραστηριότητες παράνομης αλιείας δεν θα έχουν πρόσβαση σε ευρωπαϊκά αλιευτικά κονδύλια.

Η αναθεωρημένη Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ), ορίζει ότι η ΕΕ θα δώσει ένα τέλος στην υπεραλίευση έως το 2015 ή το αργότερο έως το 2020, με στόχο να εξασφαλίσει την ανάκαμψη των ιχθυαποθεμάτων. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι απαραίτητο να αναστραφεί η πολιτική αδράνεια που χαρακτηρίζει την αλιευτική διαχείριση στις Μεσογειακές χώρες της ΕΕ.

Χωρίς δυναμικές, στοχευμένες παρεμβάσεις και την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία των Μεσογειακών ιχθυαποθεμάτων, τα επόμενα χρόνια θα υποστούμε τις δυσμενείς συνέπειες των κοντόφθαλμων πολιτικών. «Το αποτέλεσμα της δράσης και του έργου από 2 γενιές πολιτικών, αλιευτικών αρχών και ψαράδων, είναι να έχει προκληθεί τέτοια δραματική υποβάθμιση στις θάλασσές μας, όση δεν προκλήθηκε μέσα σε χιλιάδες χρόνια! Δεν έχουμε άλλα περιθώρια να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τα πραγματικά προβλήματα της αλιείας με τεχνοκρατικούς και γραφειοκρατικούς όρους», ανέφερε η κα. Μήλιου, διευθύντρια έρευνας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, στο πλαίσιο της συνάντησης στην Κατάνια. Το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος, ως μέλος του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της ΕΕ για την Αλιεία στη Μεσόγειο (MEDAC), στοχεύει να ωθήσει προς την ουσιαστική και ορθή αξιοποίηση κάθε μέτρου της νέας ΚΑλΠ και κάθε πόρου του ΕΤΘΑ, έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει πραγματική ανάκαμψη των ιχθυαποθεμάτων και θαλασσίων οικοσυστημάτων, στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο, αλλά και να μην επαναληφθεί η άσκοπη κατασπατάληση πόρων της προηγούμενης πενταετίας, χωρίς αποτέλεσμα για τις θάλασσές μας.

Δείτε εδώ την «Κατάσταση των εμπορικών ιχθυαποθεμάτων στα Ευρωπαϊκά ύδατα της Μεσογείου» – δυστυχώς δεν υπάρχουν στοιχεία για τις Ελληνικές θάλασσες, καθώς το υπουργείο δεν έχει υποβάλλει αλιευτικά δεδομένα στην ΕΕ (όπως οφείλει), εδώ και 8 χρόνια, δημιουργώντας πολυάριθμες απορίες για την σκοπιμότητα αυτής της απαράδεκτης παράλειψης. Κάθε φορά όμως που επιχειρείται η εφαρμογή μέτρων διαχείρισης στην Ελλάδα, αυτά αναιρούνται λόγω έλλειψης επιστημονικών στοιχείων για τα αλιεύματα στις ελληνικές θάλασσες και δηλώνεται ότι «αφού δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει υπεραλίευση».

Το παράνομο εμπόριο άγριας ζωής είναι μια μάστιγα για πολλά είδη πανίδας και χλωρίδας, αλλά και μια κερδοφόρα επιχείρηση που εξαπλώνεται σε όλο τον πλανήτη. Κάθε χρόνο, ο συνολικός αριθμός των θυμάτων παγκοσμίως ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια φυτά και ζώα, ενώ ο τζίρος από τις παράνομες δραστηριότητες  υπολογίζεται σε περίπου 22 δις δολάρια, καθιστώντας το εμπόριο άγριας ζωής ως το τέταρτο πιο επικερδές παράνομο εμπόριο.

Guy Shorrock/RSPB

Επίσκεψη αξιωματικού του Τελωνείου του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών στον χώρο κατασχέσεων της Βρετανικής τελωνειακής ομάδας CITES του Αεροδρομίου Heathrow.

Ορισμένα «διάσημα» είδη εξοντώνονται μαζικά για να ικανοποιήσουν τη ζήτηση για παράνομα αναμνηστικά. Στην Αφρική, κάθε χρόνο 30.000 ελέφαντες φονεύονται για τους ελεφαντόδοντές τους. Όμως, τα πλοκάμια του παράνομου εμπορίου δεν απλώνονται μόνο στα «διάσημα» είδη (κυρίως τις τίγρεις, τους ελέφαντες και τους ρινόκερους) αλλά και σε είδη όπως οι χελώνες και οι παπαγάλοι, που προορίζονται για κατοικίδια.

Τι συμβαίνει στην Ευρώπη και την Ελλάδα; Στην πρόσφατη παγκόσμια αστυνομική επιχείρηση COBRA III που διοργανώθηκε με τη συνδρομή της Interpol και της Europol μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 90 κιλά κοράλλια και περισσότερα από 50 κιλά από μέρη ζώων στην Ισπανία, 50 κιλά ελεφαντόδοντο στη Γαλλία, αλλά και 400 ζωντανές χελώνες στην Αγγλία.

Πρόσφατα καταγράφηκε και το πρώτο περιστατικό παράνομης διακίνησης πουλιών στον Έβρο. Στο τελωνείο των Κήπων, ένα αρπακτικό πουλί βρέθηκε σε αυτοκίνητο που διερχόταν από την Τουρκία στην Ελλάδα με τελικό προορισμό την Αγγλία. Ο ταξιδιώτης κατείχε μια Αετογερακίνα (Buteo rufinus), χωρίς τα απαραίτητα δαχτυλίδια και τα έγγραφα που να αποδεικνύουν τη νόμιμη κατοχή του πουλιού. Η Αετογερακίνα κατασχέθηκε και ο διακινητής τιμωρήθηκε με χρηματικό πρόστιμο και ποινή φυλάκισης με αναστολή.

Φορέας Διαχείρισης ΕΠ Δαδιάς

Προσωπικό του Δασαρχείου Σουφλίου και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου περιποιείται την Αετογερακίνα που κατασχέθηκε.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε κρίσιμη γεωγραφική θέση πάνω σε έναν από τους βασικότερους διαδρόμους παράνομης διακίνησης άγριων ειδών προς τη δυτική Ευρώπη και αποτελεί σημαντικό κρίκο στην παράνομη αυτή δραστηριότητα. Περιστατικά παράνομης διακίνησης άγριων ειδών ή τμημάτων τους έχουν καταγραφεί στα σημεία εισόδου-εξόδου της Ελλάδας, ενώ είναι επείγουσα η ανάγκη για ενίσχυση των εργαλείων που έχει στη διάθεσή του το προσωπικό των συνόρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Για αυτό το WWF Ελλάς και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία πραγματοποίησαν εκπαιδευτικά σεμινάρια σε τελωνειακούς υπαλλήλους και αστυνομικούς που εργάζονται σε τελωνεία και συνοριακούς σταθμούς στη Θράκη, την Ήπειρο τη Μακεδονία και την Αττική, για την πρόληψη και τον εντοπισμό εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής. Προχώρησαν επίσης στην έκδοση ειδικού οδηγού αναγνώρισης ορνιθοπανίδας, που διατέθηκε σε τελωνεία και τις λοιπές αρμόδιες αρχές, όπως συνοριακούς σταθμούς κτηνιατρικού ελέγχου.

WWF Ελλάς

Παρουσιάσεις σε τελωνεία της Θράκης

Στόχος της έκδοσης είναι να βοηθήσει ουσιαστικά στον έλεγχο της νομιμότητας των εισερχόμενων και εξερχόμενων φορτίων. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγό αναγνώρισης ορνιθοπανίδας, σύντομη περιγραφή της διεθνούς και ελληνικής νομοθεσίας για το εμπόριο σπάνιων ειδών και περιγραφή των πιο κοινών τρόπων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την απόκρυψη και τη μεταφορά των ζώων. Ακόμα, δίνει πρακτικές συμβουλές για την άμεση αντιμετώπιση των περιστατικών.

Ελπίζουμε έτσι να στηριχθεί η δυνατότητα των ελληνικών αρχών να ανταποκριθούν σε μια απειλή που αφορά στην πανίδα του πλανήτη, αλλά και συγκεκριμένα απειλούμενα ελληνικά είδη, όπως ο γύπας Ασπροπάρης, που βρίσκονται ήδη στο χείλος της εξαφάνισης.

«Αν σκεφτούμε ότι το κέρατο ενός ρινόκερου που σκοτώνεται στην Αφρική φτάνει σε λιγότερο από 48 ώρες στις αγορές της Ασίας, καταλαβαίνουμε ότι το παράνομο εμπόριο άγριων ζώων αποτελεί μια παγκόσμια αλυσίδα. Για να σπάσει, κάθε χώρα πρέπει να αναλάβει τη δράση που της αναλογεί. Στην Ελλάδα, έχουμε είδη, όπως ο Ασπροπάρης, που γνωρίζουμε ότι σε άλλες χώρες αποτελούν στόχο του παράνομου εμπορίου», δήλωσε ο Άλκης Καφετζής ερευνητής του WWF Ελλάς.

«Για πολλά χρόνια, το παράνομο εμπόριο άγριων ζώων δεν λαμβανόταν σοβαρά υπόψη διεθνώς, με αποτέλεσμα τόσο οι ποινές όσο και τα μέσα ανίχνευσής του να είναι ελάχιστα. Τα δεδομένα όμως έχουν αλλάξει, καθώς πια συγκαταλέγεται σε ένα από τα μεγαλύτερα παράνομα κυκλώματα, μετά τα ναρκωτικά και την εμπορία ανθρώπων (trafficking). Ελπίζουμε τα εργαλεία που προσφέραμε να βοηθήσουν τους Έλληνες τελωνειακούς υπαλλήλους στο δύσκολο έργο της αντιμετώπισης αυτού του εγκλήματος», δήλωσε η Victoria Saravia, Συντονίστρια του Προγράμματος LIFE+ για τον Ασπροπάρη, για την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

Περισσότερες πληροφορίες:
Ρούλα Τρίγκου, συντονίστρια ενημέρωσης δράσεων διατήρησης Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας,  τηλ: 210 8228704 εσωτ.118, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιάσονας Κάντας, υπεύθυνος γραφείου τύπου WWF Ελλάς, τηλ: 210 33 14 893, κιν: 697 185 9632, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο ειδικός οδηγός αναγνώρισης ορνιθοπανίδας είναι διαθέσιμος εδώ

Οι δράσεις αντιμετώπισης του παράνομου εμπορίου άγριας πανίδας στην Ελλάδα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE+ “Επείγοντα μέτρα για την εξασφάλιση της επιβίωσης του Ασπροπάρη (Neophron percnopterus) στη Βουλγαρία και την Ελλάδα”, LIFE10 NAT/BG/000152) με τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συγχρηματοδότηση του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη.

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016 08:00

Εξερεύνησε μαζί μας τη Γυάρο

17 Φεβρουαρίου 2016, ακολούθησέ μας σε μια εικονική εξερεύνηση στη Γυάρο. Κάνε join στο facebook event και μπες στην κλήρωση για να έρθεις μαζί μας σε μια αληθινή αποστολή στη Γυάρο την άνοιξη!
Τι κρύβει η Γυάρος; Είναι ένα ακατοίκητο και ιστορικά «βαρύ» ξερονήσι ή μια πολύτιμη πηγή νέας ζωής; Η Σοφία Παπαϊωάννου και η εκπομπή «360 μοίρες» πρόσφατα μας μετέφεραν τη δική τους εικόνα από το μέρος των ακραίων αντιθέσεων… Τώρα όμως ήρθε η στιγμή για το δικό σου "ρεπορτάζ”: θα σε "ταξιδέψουμε" εικονικά εκεί για να δεις με τα δικά σου μάτια!

© Γιώργος Στεφάνου / WWF Ελλάς

Ο Χρήστος και η Ελίνα, οι άνθρωποί μας στην περιοχή, σε προσκαλούν να ζήσεις σε απευθείας σύνδεση μια χειμωνιάτικη αποστολή για μία ολόκληρη μέρα στη Γυάρο. Βουτώντας στα παγωμένα νερά της, μπαίνοντας στις φυλακές της εξορίας, σκαρφαλώνοντας μέχρι και την πανοραμική κορυφή του νησιού, θα μοιραστούν μαζί σου εμπειρίες και μυστικά της Γυάρου που θα σε εκπλήξουν. Σε κάθε τους βήμα, θα μας στέλνουν φωτογραφίες, βίντεο και ρεπορτάζ από όσα συναντούν μπροστά τους ενώ θα απαντούν άμεσα σε κάθε απορία. Θα μας δώσουν έτσι τα κλειδιά για να λύσουμε τον γρίφο της Γυάρου: αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία ζωής ή καλύτερα να ξεχαστεί σιωπηλά;

30 είδη πουλιών και τη μεγαλύτερη ίσως στην Ελλάδα αποικία ενός παγκοσμίως απειλούμενου θαλασσοπουλιού, του μύχου, φιλοξενεί η Γυάρος, όπως αποκαλύπτει σήμερα το WWF Ελλάς. Η νέα αυτή ανακάλυψη έρχεται να προστεθεί στην ήδη πλούσια αλλά «κρυφή» ζωή αυτού του πρώην τόπου εξορίας, καθώς η Γυάρος είναι επίσης το καταφύγιο του 14% του παγκόσμιου πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας, ενώ ο βυθός της καλύπτεται κατά 50% από λιβάδια Ποσειδωνίας και τραγάνες.

Μήπως η Γυάρος, εκτός από ένα ιστορικά «βαρύ» νησί των Κυκλάδων, αποτελεί έναν τόπο γεμάτο μυστικά ως προς το φυσικό της περιβάλλον; Μέσα από το πρόγραμμα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE, η απάντηση γίνεται ολοένα και πιο σαφής, καθώς προκύπτουν συνεχώς νέα στοιχεία που αποκαλύπτουν την ιδιαίτερα σημαντική οικολογική αξία αυτού του πρώην τόπου εξορίας.

Tα αποτελέσματα των ερευνών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE, με συντονιστή το WWF Ελλάς, ως προς τη χλωρίδα, την πανίδα, τους οικοτόπους και την ορνιθοπανίδα της Γυάρου, επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές. 

Γυάρος: ένα νησί «σταθμός» για τα πουλιά

Συνολικά καταγράφηκαν 30 είδη πουλιών που χρησιμοποιούν τη Γυάρο είτε ως απλοί επισκέπτες είτε ως χώρο φωλιάσματος ή μόνιμης κατοικίας. Πιο συγκεκριμένα, καταγράφηκαν αρπακτικά, όπως ο σπιζαετός και ο μαυροπετρίτης, και χερσαία είδη, όπως η κουκουβάγια. Η σημαντικότερη όμως ανακάλυψη είναι αυτή που αφορούσε ένα παγκοσμίως απειλούμενο θαλασσοπούλι, τον μύχο. Σύμφωνα με την έρευνα, η αποικία του μύχου στη Γυάρο είναι ίσως η σημαντικότερη και μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Η ορνιθοπανίδα της Γυάρου, έχει αποτελέσει αντικείμενο μιας σειράς αποστολών της ομάδας ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE του WWF Ελλάς μαζί με τον βιολόγο-ορνιθολόγο, ειδικό διαχείρισης και ερμηνείας περιβάλλοντος Δρ. Γιώργο Κατσαδωράκη αλλά και κοινών αποστολών με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και την εταιρία συμβούλων NCC (Nature Conservation Consultants).

Τι συμβαίνει όμως στην ξηρά της Γυάρου;

© Andrea Bonetti / WWF Ελλάς

Ένα φίδι «ιταλικής καταγωγής» που κατοικεί μόνο στη Γυάρο και πουθενά αλλού στην Ελλάδα, κοινώς γνωστό ως μαύρο φίδι της Γυάρου, ποτάμια με περιοδική ροή, αρκετά ελληνικά ενδημικά είδη κολεόπτερων, φρύγανα και διαπλάσεις κέδρων, συμπληρώνουν το χερσαίο μωσαϊκό ενός νησιού που κρατούσε μέχρι σήμερα ως επτασφράγιστο μυστικό τα οικολογικά του μυστικά. «Η δημοσιευμένη πρωτογενής γνώση για το νησί ήταν ελάχιστη», δήλωσε ο Δρ. Πέτρος Λυμπεράκης, υπεύθυνος συντονισμού μιας μεγάλης ομάδας ερευνητών του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης που πραγματοποίησε την έρευνα  που αφορούσε στη χλωρίδα, τους οικότοπους και την εδαφόβια πανίδα του νησιού. 

«Πλέον έχουμε μια πλήρη εικόνα για το φυσικό περιβάλλον της Γυάρου», δήλωσε ο Δρ. Σπύρος Κοτομάτας, συντονιστής του προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE. «Όλα τα στοιχεία καταδεικνύουν την ανάγκη για τη διαμόρφωση προτάσεων διαχείρισης του νησιού, για την προστασία ευαίσθητων οικοτόπων αλλά και σπάνιων ειδών. Άλλωστε στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός πρωτοποριακού μοντέλου θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής, στην περιοχή της Γυάρου, από κοινού με τις κοινωνίες της Σύρου και της Άνδρου, που θα λειτουργεί με σεβασμό προς το περιβάλλον και τους ανθρώπους», κατέληξε.

Ένα διαδικτυακό event εξερεύνησης της άγνωστης Γυάρου

Αυτήν την άγνωστη Γυάρο μας καλεί το WWF Ελλάς να εξερευνήσουμε μέσα από την εικονική μας συμμετοχή σε μια πραγματική αποστολή. Η ομάδα του ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE θα μοιραστεί με όλους, μέσω ενός event στο Facebook, μυστικά, εμπειρίες και πανέμορφα τοπία, ενώ θα συζητάει σε πραγματικό χρόνο με τους ενδιαφερόμενους. Καιρού επιτρέποντος, στις 17 Φεβρουαρίου, το σκάφος του WWF θα βρεθεί στη Γυάρο και θα ανοίξει σε live μετάδοση ένα παράθυρο στα μυστικά του πρώην τόπου εξορίας και του οράματος για μία πρωτοποριακή θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή που δεν θα βασίζεται σε απαγορεύσεις αλλά θα αποτελεί παράδειγμα αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης.

Σημειώσεις προς συντάκτες:
Βρείτε εδώ πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τη Γυάρο.

Περισσότερες πληροφορίες:
Ιάσονας Κάντας, υπεύθυνος γραφείου τύπου WWF Ελλάς, τηλ: 210 33 14 893, κιν: 697 185 9632, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η Γυάρος αποτελεί πλέον το πρώτο θαλάσσιο Καταφύγιο Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) στην Ελλάδα και η θεσμική της θωράκιση μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην προστασία της μεσογειακής φώκιας, σπάνιων θαλασσοπουλιών, όπως ο Μύχος, αλλά και ενός μοναδικού βυθού, το 50% του οποίου καλύπτεται από λιβάδια Ποσειδωνίας και τραγάνες.

© Γιώργος Στεφάνου / WWF Ελλάς

Πανοραμική θέα της Γυάρου

Με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στις 24/12/2015, θωρακίζεται μια μοναδική σε αξία περιοχή της Ελλάδας, καθώς η Γυάρος αποτελεί «καταφύγιο» για το 14% του παγκόσμιου πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας, αλλά και μια από τις σημαντικότερες στην Ελλάδα αποικίες ενός μοναδικού θαλασσοπουλιού, του Μύχου.

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη στο πλαίσιο του προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE, το οποίο συντονίζει το WWF Ελλάς. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα άλλωστε έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας πρότυπης θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής γύρω από την περιοχή Natura της Γυάρου που στοχεύει στην ανάδειξη της περιβαλλοντικής αξίας της περιοχής, στηρίζοντας τη βιώσιμη αλιεία και τις  τοπικές οικονομίες των νησιών Σύρου και Άνδρου.

Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση αυτή στοχεύει:

  1. στη διατήρηση των σημερινών ρυθμών αναπαραγωγής του τοπικού πληθυσμού της μεσογειακή φώκιας, Monachus monachusΗ Γυάρος άλλωστε φιλοξενεί το 14% του παγκόσμιου πληθυσμού του εμβληματικού αυτού είδους.
  2. στη διατήρηση και προστασία των κρίσιμων ενδιαιτημάτων και των περιοχών τροφοληψίας του Μύχου (Puffinus yelkouan)
  3. στη διατήρηση και προστασία του οικοτόπου προτεραιότητας των λειμώνων Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica)
  4. στη διατήρηση και προστασία των υφάλων (τραγάνας) (Coralligene formations)
  5. στην προστασία των ιχθυαποθεμάτων της περιοχής.

Η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στηρίχθηκε στην Έκθεση Μελέτης Τεκμηρίωσης για τη θεσμοθέτηση Θαλάσσιου Καταφυγίου Άγριας Ζωής της Γυάρου που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE από τη MΟm/Εταιρεία Μελέτης και Προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας, που είναι ένας από τους εταίρους του προγράμματος.

«Συγχαίρουμε την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για τη δημιουργία της πρώτης θαλάσσιας ΚΑΖ στην Ελλάδα. Είναι σίγουρα ένα σημαντικό θεσμικό ορόσημο που μας κάνει ακόμα πιο αισιόδοξους για το μέλλον και τη σωστή ανάδειξη και προστασία αυτής της ιδιαίτερης περιοχής. Μένουν ακόμα πολλά να γίνουν αλλά από τη δική μας πλευρά, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε αυτή τη συλλογική προσπάθεια έτσι ώστε η περίπτωση της Γυάρου να αποτελέσει ένα πραγματικό παράδειγμα προς μίμηση στην Ελλάδα και διεθνώς», δήλωσε Δημήτρης Καραβέλλας, διευθυντής του WWF Ελλάς.

Σημειώσεις προς συντάκτες:
Δείτε εδώ περισσότερα για το πρόγραμμα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE.
Για πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τη Γυάρο, επικοινωνήστε με το γραφείο τύπου του WWF Ελλάς.

Περισσότερες πληροφορίες:
Ιάσονας Κάντας, υπεύθυνος γραφείου τύπου WWF Ελλάς, τηλ: 210 33 14 893, κιν: 697 185 9632, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

To πρόγραμμα υλοποιείται από το WWF Ελλάς μαζί με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, την Αναπτυξιακή Εταιρία Κυκλάδων, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, τη ΜΟm/Εταιρία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας και το ιταλικό ινστιτούτο Tethys. Για περισσότερα: www.cycladeslife.gr

 

Το πρόγραμμα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE "Ολοκληρωμένη προστασία της Μεσογειακής Φώκιας στις Βόρειες Κυκλάδες» υποστηρίζεται και συγχρηματοδοτείται από τη χρηματοδοτική γραμμή LIFE Nature της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από το Ίδρυμα του Πρίγκιπα Αλβέρτου ΙΙ του Μονακό (www.fpa2.com)

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016 08:00

The Refugee Crisis in the Aegean in the Heart of Winter

The situation of thousands of refugees who keep traveling across the Aegean during harsh winter months becomes increasingly tough. The humanitarian infrastructure of the islands has improved tremendously and nothing reminds of the chaos during summer months, when only few volunteers and members of the local communities used their own resources to help thousands of people arriving every day. Many organizations and volunteers from Greece and abroad, as well as official aid agencies that arrived on the islands too late are now in the eastern Aegean region and, as they have the necessary resources, they help creating humanitarian infrastructure and providing basic necessities.

The needs have changed and while in summer we had to deal with dehydration and sunstroke, now the greatest difficulty for the refugees is to travel across the Aegean, facing the rough sea and intense winter currents. If they arrive on the coast alive, they still have to deal with the cold and rain. The islands now receive fewer refugees than in the summer and autumn, but for those who arrive the winter is going to be really hard.

Despite the extremely difficult work the volunteers and Coast Guard staff are doing in the islands of the Aegean, the refugees keep drowning. Just a few days ago, the bodies of children and adults have been found on the shores of Ikaria, Fourni and Agathonisi, as well as on the Turkish coast. We will never know how many others remained in the depths forever… What is even more worrying is the fact that we often forget that our fellow human beings are dying, because their cases are no longer mentioned in the latest news.

The Efforts of Archipelagos

What must certainly be recognized is the enormous effort of the local organizations and ordinary people, who could not stay idly against this humanitarian crisis, and despite all the adversity and personal problems they offer a truly invaluable assistance.

After all, like all the people in the islands, we believe that to tackle this huge problem we have to apply the few means available, like expressing our solidarity with fellow human beings in need, both on the islands and in the disadvantaged areas of Athens.
We thought it was obvious that we had to help our fellow human beings in need and from the very beginning of this humanitarian drama we have been closely cooperating with civil initiatives, local authorities and international aid organizations when they have finally arrived to the eastern Aegean. We provide both our human resources and our infrastructure (vessels, cars, research bases) to tackle this incredible humanitarian crisis.

Here we must emphasize that this whole effort of Archipelagos is absolutely selfless and based on our own resources. Priceless and heartwarming is the response of our friends, who for many months have been sending relief goods, such as clothing, food and baby products. These items are stored in our research bases on Samos. In order ensure the proper distribution of donations in places where they are actually need, since the beginning of the crisis we have been cooperating with both the Hellenic Center for Disease Control & Prevention and the international organization called Samaritan’s Purse. They distribute goods to the refugees who arrive during the night. We also share a common warehouse with Médecins Sans Frontières, who give away the relief goods on Samos, shipping them also to Agathonisi in the summer.

What is more, we launched a crowdfunding campaign and gathered 1750 Euros in order to partially cover the expense of medicines and relief items, as well as to buy ferry tickets for families of refugees stranded in the islands, as they have no such opportunity.

The Positive Impact of the Refugee Crisis on the Economy

We have to mention another aspect of this humanitarian crisis, which is often overlooked. While in recent months much has been said about the assistance given to the refugees, it is important to mention the substantial financial support for the economy of the islands and beyond, which has been caused by over 800,000 refugees, relief agency workers and volunteers. Even the hotels which remain empty during summer are fully booked in winter. Restaurants offer menus in Arabic, while ferry companies, transport enterprises, car rentals, travel agencies, individuals who rent buildings, craftsmen and many others prosper directly or indirectly due to the refugee crisis. We cannot forget about this aspect of the situation: the drama of our fellow human beings supports the economy of the islands.

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016 17:00

Εξερευνήστε μαζί μας τη Γυάρο

17 Φεβρουαρίου 2015, ακολουθήστε μας σε μια ζωντανή ανταπόκριση εξερεύνησης στη Γυάρο.

Τι κρύβει η Γυάρος; Είναι ένα ακατοίκητο και ιστορικά «βαρύ» ξερονήσι ή μια πολύτιμη πηγή νέας ζωής; Η Σοφία Παπαϊωάννου και η εκπομπή «360 μοίρες» πρόσφατα μας μετέφεραν τη δική τους εικόνα από το μέρος των ακραίων αντιθέσεων… Τώρα όμως ήρθε η στιγμή για το δικό σου "ρεπορτάζ”: θα σε "ταξιδέψουμε" εικονικά εκεί για να δεις με τα δικά σου μάτια!

Ο Χρήστος και η Ελίνα, οι άνθρωποί μας στην περιοχή, σε προσκαλούν να ζήσεις σε απευθείας σύνδεση μια χειμωνιάτικη αποστολή για μία ολόκληρη μέρα στη Γυάρο. Βουτώντας στα παγωμένα νερά της, μπαίνοντας στις φυλακές της εξορίας, σκαρφαλώνοντας μέχρι και την πανοραμική κορυφή του νησιού, θα μοιραστούν μαζί σου εμπειρίες και μυστικά της Γυάρου που θα σε εκπλήξουν. Σε κάθε τους βήμα, θα μας στέλνουν φωτογραφίες, βίντεο και ρεπορτάζ από όσα συναντούν μπροστά τους ενώ θα απαντούν άμεσα σε κάθε απορία. Θα μας δώσουν έτσι τα κλειδιά για να λύσουμε τον γρίφο της Γυάρου: αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία ζωής ή καλύτερα να ξεχαστεί σιωπηλά;

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016 17:00

«Πόρτα» της ΕΕ στην Πτολεμαΐδα ΙΙΙ

Τελεσίδικα αρνητική είναι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο αίτημα που κατέθεσε η ελληνική κυβέρνηση τον Μάιο του 2015 για επαναλειτουργία της κατεστραμμένης από πυρκαγιά μονάδας «Πτολεμαΐδα ΙΙΙ». Πρόκειται για την παλαιότερη και μία από τις πιο ρυπογόνες λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ, για την οποία το ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είχε επίσημα ζητήσει κατ’ εξαίρεση επέκταση λειτουργίας και μετά το πέρας ισχύος των περιβαλλοντικών της όρων.

A. Bonetti / WWF Ελλάς

Ο πρώην Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο Αναπληρωτής Υπουργός, Γιάννης Τσιρώνης και ο νυν Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παναγιώτης Σκουρλέτης, φέρουν στο ακέραιο την ευθύνη για αυτήν την εξευτελιστική για την Ελλάδα και περιβαλλοντικά οπισθοδρομική πρωτοβουλία.

Με αφορμή αυτήν την εξέλιξη που εκθέτει τη χώρα διεθνώς, η κυβέρνηση οφείλει να επανεξετάσει με νηφαλιότητα την ολέθρια πολιτική που ακολουθεί ως τώρα γύρω από τον λιγνίτη. Δεν είναι μόνο το παράλογο αίτημα για επαναλειτουργία της Πτολεμαΐδας ΙΙΙ, αλλά και η αυτοκαταστροφική εμμονή της στην κατασκευή της νέας, πανάκριβης, γιγαντιαίας λιγνιτικής μονάδας V στην Πτολεμαΐδα, τη στιγμή που έχει αποδειχθεί ότι η νέα μονάδα δεν θα είναι οικονομικά βιώσιμη. Η ευθύνη της Κυβέρνησης λαμβάνει ακόμα πιο σοβαρές διαστάσεις, καθώς αγνοεί προκλητικά το γεγονός ότι εναλλακτικές λύσεις στη νέα λιγνιτική μονάδα υπάρχουν, και χαρακτηρίζονται από χαμηλότερο σταθμισμένο κόστος ενέργειας. Σε μια εποχή, μάλιστα, που η ΔΕΗ καλείται να διαχειριστεί μια νέα πραγματικότητα, με συνεχώς μειούμενο μερίδιο αγοράς, αυξημένο ανταγωνισμό και στροφή των μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ενέργειας στις καθαρές μορφές ενέργειας η εφαρμογή τέτοιων λύσεων θα ενισχύσει στρατηγικά τη θέση της εταιρίας.

Οι επιπτώσεις του λιγνίτη στην υγεία ανθρώπων και περιβάλλοντος ήταν και είναι αναμφισβήτητες. Οι πρόσφατες όμως αλλαγές στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων και η ιστορική παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι διασφαλίζουν ότι ο ελληνικός λιγνίτης δεν πρόκειται να παραμείνει φθηνός, παρά το ότι είναι εγχώριος. Όσο συνεχίζουμε να περιφρονούμε την πραγματικότητα, τόσο αυτή θα μας εκδικείται. 

Ιστορικό:

Το WWF Ελλάς από την αρχή και τεκμηριωμένα κατέρριψε το αίτημα επαναλειτουργίας της μονάδας Πτολεμαΐδα ΙΙΙ στην ουσία του, αναδεικνύοντας την ασυμβατότητά του τόσο με την εθνική όσο και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δύο μήνες μετά, ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ εξέφρασε την άποψη ότι το αίτημα επαναλειτουργίας της Πτολεμαΐδας ΙΙΙ αντίκειται στα συμφέροντα της ΔΕΗ και εξυπηρετεί μόνο μικροκομματικές και μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Λίγο αργότερα κατατέθηκαν οι ενστάσεις του ΤΕΕ Δ. Μακεδονίας για το ίδιο θέμα και η προτροπή του να εξεταστούν εναλλακτικές, και κατά το δυνατόν ανεξάρτητες της ΔΕΗ, λύσεις για την τηλεθέρμανση της Πτολεμαΐδας. Ακολούθησε η απάντηση του Επιτρόπου Vella σε σχετική ερώτηση ευρωβουλευτών που υπογράμμιζε το εκπρόθεσμο του αιτήματος της ελληνικής κυβέρνησης.

Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση αρνήθηκε να ακούσει ακόμα και τη μετέπειτα έκκληση του WWF Ελλάς να αποσύρει το αίτημα, ώστε η χώρα να συμβαδίσει επιτέλους με τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας, μερικές εβδομάδες πριν την έναρξη της Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης για το Κλίμα στο Παρίσι. Έτσι, λίγες μέρες μετά την επιστολή του WWF Ελλάς προς το υπουργείο, η αρμόδια διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέρριψε επίσημα το αίτημα της Ελλάδας για υπαγωγή της Πτολεμαΐδας ΙΙΙ στο λεγόμενο καθεστώς παρέκκλισης περιορισμένης διάρκειας λειτουργίας, πράγμα που θα επέτρεπε στη μονάδα να λειτουργεί ως το 2023.  

Περισσότερες πληροφορίες:

Άνθιμος Χατζηβασιλείου, υπεύθυνος επικοινωνίας για την πολιτική, WWF Ελλάς  τηλ. 6944989749, 210-3314893, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016 08:00

Το αστικό πράσινο στα χέρια μας

Θέλεις να πάρεις το πράσινο της πόλης σου στα χέρια σου; Ορίστε οι οδηγίες χρήσης!

Ανάλαβε δράση στην Καλύτερη Ζωή με το WWF Greenspaces.

Σελίδα 1 από 25