Οι αποστολές και οι όροι επιστροφών διαφέρουν ανάλογα τον πωλητή από όπου θα κάνετε την αγορά σας.

Παρακαλώ συμβουλευτείτε τους επιμέρους όρους χρήσης του εκάστοτε πωλητή.